Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Kiertotalouden periaatteet rakennusalan käytäntöihin

Rakennusmateriaalien uusiokäyttö on haastavaa, ja suurin osa rakennusmateriaalista päätyy vähempiarvoiseen käyttöön tai jätteeksi. SundaHus auttaa rakennusalan toimijoita valitsemaan materiaaleja, joissa ei ole ei-toivottuja ainesosia, ja lopuksi uusiokäyttämään tai kierrättämään materiaalit.

Julkaistu

SundaHusin verkkoalusta SundaHus Material Data mahdollistaa rakennusmateriaalien hallinnan niiden koko elinkaaren ajan. Ratkaisusta on jo tullut uusi vakiomenettely monille rakennusalan toimijoille.

Rakennusalan ympäristö- ja terveysvaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Rakennusten omistajat ovat yhä kiinnostuneempia seuraamaan, mitä materiaaleja rakennuksissa on. SundaHusin perustajat ymmärsivät, että on tehokkainta kerätä kaikki materiaali- ja tuotetiedot jo rakentamisen aikana eikä vasta sen jälkeen.

Ongelma

Rakennukset sisältävät paljon materiaaleja, joita voitaisiin kerätä talteen ja käyttää uudelleen. Käytettyjen rakennusmateriaalien uusiokäyttö ja kunnostaminen on kuitenkin haastavaa, ja suurin osa materiaalista päätyy vähempiarvoiseen käyttöön tai kokonaan jätteeksi. Yksi haaste on rakennusten materiaaleja koskevan tiedon puute, mikä estää materiaalien kiertotalouden mukaisen käytön niiden käyttöiän lopussa.

Ratkaisu

SundaHus on luonut verkkopohjaisen työkalun, joka auttaa rakennusalan toimijoita valitsemaan, kirjaamaan ja seuraamaan rakennushankkeessa käytettyjä materiaaleja ja tuotteita. Ratkaisua on käytetty yli 5 000 rakennushankkeessa. Työkalu tukee turvallisten, ei-toivottuja ainesosia sisältämättömien materiaalien valintaa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tieto käytetyistä materiaaleista tallennetaan rakennuskohtaiseen tietokantaan, mikä mahdollistaa automaattisen käsittelyn ja päätöksenteon. Näin rakennuksessa käytettyjä materiaaleja on helpompi hallita ja lopuksi kierrättää.

Ratkaisu mahdollistaa kiertotalouden periaatteiden mukaiset käyttöiän lopun hankkeet nykypäivänä rakennettaville rakennuksille. Ratkaisu edistää yhteistyötä rakennushankkeen eri toimijoiden välillä ja auttaa niitä tekemään yhteistyötä tiedon keräämisessä kaikilta osallistujilta. Tämä voi sysätä osapuolia kohti kestävämpiä valintoja rakentamisen koko arvoketjussa. SundaHus tekee yhteistyötä myös useiden rakennusten sertifiointijärjestelmien kanssa.

Ympäristövaikutukset

Haitallisten aineiden määrän vähentäminen rakennuskannassa on SundaHusin suurin ympäristöhyöty. Koska ratkaisu tuo näkyvyyttä myös eri rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksiin, se tukee välillisesti kasvihuonekaasupäästöjen ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien raaka-aineiden vähentämistä. Erityisesti tulevaisuudessa rakennuksen käyttöiän lopussa ratkaisu voi vähentää kaatopaikalle ja polttoon menevän jätteen määrää merkittävästi uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksien luomisen kautta.

Sosiaaliset vaikutukset

Koska ratkaisu edistää sekä ihmisille että ympäristölle turvallisempien rakennusmateriaalien valintaa, se vaikuttaa myönteisesti rakennusalan työntekijöiden ja rakennusten käyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi SundaHusin avulla rakennusala voi tehdä kestäviä ja turvallisia materiaalivalintoja ja lisätä kestävän tuotannon saatavuutta.

Mistä on kyse?