Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Kiertotalouden työkaluilla fiksumpaa rakentamista

Cireco Finland tuo kiertotalouden periaatteet infrastruktuurin rakentamiseen ja aluekehittämiseen. Yritys hyödyntää projektinjohtamisessaan esimerkiksi työmaiden materiaaleja tunnistavaa työkalua, jolla materiaalien jatkokäyttö helpottuu.

Julkaistu

Ongelma

Rakentamisessa käytetään paljon luonnonvaroja ja myös hukkaa syntyy. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä yli jääneitä materiaaleja voitaisiin hyödyntää paljon tehokkaammin infrastruktuurin rakentamisessa. Tällä hetkellä esimerkiksi ylijäämämaata kuljetetaan paljon maankaatopaikoille maan hyödyntämisen sijaan. Sen lisäksi, että hukataan käyttökelpoista raaka-ainetta, kuljetuksista syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Neitseellisen maa- ja kiviaineksen käytön sijaan pitäisi hyödyntää jo käytössä oleva raaka-aine entistä tehokkaammin – näin saataisiin vähennettyä myös turhia kuljetuksia. 70 prosenttia rakennusjätteestä tulee kierrättää EU:ssa vuonna 2020.

Ratkaisu: Kiertotalouden työkaluilla fiksumpaa rakentamista

Cireco Finland kehittää infrastruktuurin rakentamista ja aluekehittämistä kiertotalouden mukaiseksi tarjoamalla monipuolisia projektinjohtopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Yhtiön pyrkimyksenä on lisäksi tuoda alalle kiertotalouteen mukaiseen rakentamiseen keskittyviä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita.

Kansainvälisten kumppaniyritysten kanssa Cireco Finland pystyy tuomaan ulkomailta Suomen markkinoille uudenlaisia kiertotalouden työkaluja työmaiden ja projektijohtamisen käyttöön. Esimerkiksi Madaster-tietojärjestelmä sisältää kattavasti tietoja erilaisista materiaaleista, mikä helpottaa kiertotalouden mukaisen rakentamisen toteuttamista. Kiertotalousratkaisujen avulla rakennusalaa voidaan viedä kohti resurssien tehokkaampaa käyttöä ja vähentää merkittävästi rakentamisen ilmastovaikutuksia.

Ansaintamalli ja hyödyt Cireco Finlandille

Yrityksen liikevaihto muodostuu projektinjohtopalveluiden myynnistä sekä pääurakoitsijana toimimisesta infrastruktuurin rakentamisessa. Lisäksi yritys toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin välisiä yhteishankkeita niin sanotulla allianssimallilla. Rakentamisen ja aluekehittämisen yritysten sekä julkisten toimijoiden konsultointi ja koulutus muodostavat myös oman osansa Cireco Finlandin ansaintamallista.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Infrakohteiden kehittäminen kiertotalouden mukaisiksi on asiakkaiden näkökulmasta pitkällä aikavälillä edullisempaa: esimerkiksi ylijäämämaan hyödyntäminen maanrakennuksessa säästää kustannuksia. Lisäksi vastuullisuuden tuoma brändihyöty on merkittävä sekä julkisille että yksityisille asiakkaille. Rakennusalan on hyödynnettävä kiertotalouden toimintamalleja myös ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi.

Mistä on kyse?