Työkalu
Arvioitu lukuaika 4 min

Kolme horisonttia

Kolme horisonttia auttaa tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti nykyhetken toimintaympäristöä ja tulevaisuuden visioita sekä tunnistamaan nousevia innovaatioita ja ratkaisuja, joita toivottavaan tulevaisuuteen pääseminen edellyttää.

Julkaistu

Kolme horisonttia tarjoaa keinon käydä keskustelua nykyhetken haasteista, toivottavista tulevaisuuksista sekä toivottavien tulevaisuuksien saavuttamiseksi tarvittavista toimista ja innovaatioista. Aikaperspektiiveinä vaihtuvat nykyhetki, lähitulevaisuus ja kaukaisempi tulevaisuus. Mallia voi hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tilanteissa, joissa halutaan tunnistaa tulevaisuuden suuntaviivoja ja sitä, mitä tarvitaan toivottaviin tulevaisuuksiin pääsemiseksi. Menetelmä kannustaa pohtimaan, miten nykytilanteeseen voidaan vastata samalla kun valmistaudutaan haasteisiin ja rakennetaan toivottavaa tulevaisuutta.  

Malli koostuu, nimensä mukaisesti, kolmesta horisontista:  

Nykyhetki (ensimmäinen horisontti) kuvaa tällä hetkellä vallalla olevia rakenteita ja toimintatapoja, eli ns. ”business as usual” -tilaa. Ensimmäisen horisontin laskeva käyrä kertoo siitä, että ajan myötä nykyhetkessä vallalla olevat rakenteet ja tavat jäävät sivuun ja korvataan uusilla. Siksi on tärkeää tunnistaa asioita, jotka ovat muutoksessa, ja joihin tulee reagoida. 

Tulevaisuus (kolmas horisontti) kuvaa visioita toisenlaisesta, toivottavasta tulevaisuudesta. Kolmannen horisontin nykyhetkestä nouseva käyrä kuvaa sitä, että osa tulevaisuudesta on jo läsnä nykyhetkessä, pieninä ”tulevaisuustaskuina”. 

Murrosvaihe (toinen horisontti) kuvaa niitä ratkaisuja, ideoita ja kokeiluita, joiden avulla eri toimijat navigoivat muuttuvassa toimintaympäristössä, ja joiden avulla pyritään ensimmäisestä horisontista kohti kolmatta horisonttia, eli toivottavaa tulevaisuutta. Murrosvaiheen nouseva ja laskeva käyrä korostaa sen määräaikaisuutta – pysyvämmät ratkaisut siintävät kolmannessa horisontissa, mutta toisen horisontin murrosvaihe on tärkeä sinne pääsemiseksi. Sukupuolikiintiöt ovat esimerkki toisen horisontin ratkaisusta: niitä ei ole tarkoitettu pysyväksi ratkaisuksi, vaan keinoksi kirittää pyrkimyksiä kohti aitoa tasa-arvoa, jossa kiintiöitä ei enää tarvita. 

Valmistelu 

  1. Päättäkää, minkä aiheen tulevaisuutta haluatte tarkastella. 
  2. Tulostakaa työpohja ja kiinnittäkää se isolle fläppipaperille tai kopioikaa digitaaliselle valkotaululle. Pohja on suunniteltu niin, että siihen itsessään ei mahdu kirjoittamaan, vaan tarkoitus on kirjata keskustelussa nousevat asiat työpohjan ympärille. 

Työskentely 

  1. Horisontti 1: Analysoikaa valitsemanne teeman toimintaympäristöä, rakenteita ja toimintatapoja: mitkä asiat ovat muutoksessa juuri nyt? Mitä trendejä tai muita kehityskulkuja tunnistatte? 
  2. Horisontti 3: Siirtykää seuraavaksi kolmanteen horisonttiin, eli tulevaisuuden visioihin. Valitkaa vuosiluku riittävän kaukaa tulevaisuudesta, esimerkiksi 20 vuoden päästä. Miltä haluaisitte valitsemanne teeman tulevaisuuden näyttävän? Jotta ideoimanne toivottavat tulevaisuudet ovat riittävän konkreettisia, voi niille antaa valmiin virkemuodon, esimerkiksi ”vuonna 20×0 kuka/mikä/missä + verbi + mitä”. Näin varmistetaan myös se, että kaikkien ideoimat toivottavat tulevaisuudet ovat keskenään vertailtavissa. 
  3. Horisontti 2: Tunnistakaa ratkaisuja, ideoita ja kokeiluja, joita tarvitaan toivottaviin tulevaisuuksiin pääsemiseksi. Tunnistakaa sekä olemassa olevia ratkaisuja että niitä, joita vielä tarvitaan.  
  4. Lopuksi voitte halutessanne tarkastella ensimmäisen horisontin loppupäätä ja kolmannen horisontin alkupäätä: mitä asioita haluamme viedä mukanamme nykyhetkestä tulevaisuuteen? Entä mitä merkkejä kolmannesta horisontista, eräänlaisia ”tulevaisuustaskuja”, tunnistatte tässä hetkessä? 

Vinkit

  • Voitte halutessanne hyödyntää horisontin 1 toimintaympäristöanalyysin tekemisessä PESTE-pohjaa. Tällöin kannattaa ensin tunnistaa vapaasti kaikenlaisia toimintaympäristön muutoksia kustakin PESTEn kategoriasta, ja lopuksi tunnistaa kustakin kategoriasta tärkein ratkaistava kysymys tai haaste.  
  • Jos olette käyttäneet ensimmäisessä horisontissa PESTE-analyysiä, voitte lähteä kolmoshorisontissa tunnistamaan toivottuja tulevaisuuksia jokaiseen tulevaisuuden kannalta keskeiseen kysymykseen, tai valita kysymyksistä teille tärkeimmät, ja keskittyä niihin. 
  • Jokaisella kolmen horisontin ulottuvuuksista on oma väri: ensimmäinen horisontti on punainen, kolmas horisontti on vihreä, ja toinen horisontti on sininen. Voitte halutessanne tukea siirtymistä horisontista toiseen käyttämällä niiden värisiä kyniä ja liimalappuja. 
  • Voit käyttää kolme horistonttia -menetelmää myös olemassa olevan vision testaamiseen ja haastamiseen. Lue lisää tästä menetelmästä täältä: Testaa visiosi kolmesta eri näkökulmasta – Sitra 

Materiaalit 

Lisälukemista 

Mistä on kyse?