Työkalu
Arvioitu lukuaika 4 min

Testaa visiosi kolmesta eri näkökulmasta

Työkalun avulla voit ennakoida miten visioon mahdollisesti suhtaudutaan sekä missä ovat yhteistyön paikat eri toimijoiden kanssa.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Yhteiskunnallisessa visiossa kuvataan tyypillisesti systeeminen muutos, eli nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen merkittävä muutos. Tämän takia on tärkeää kiteyttää, mitkä asiat muuttuvat, miten niistä viestitään muille ja miten visioon mahdollisesti suhtaudutaan.

Tämän työkalun avulla voit ennakoida millaisia tyrmäyksiä visio saattaa kohdata ja missä ovat yhteistyön paikat eri toimijoiden kanssa. Työkalu perustuu 3 Horizons menetelmään (katso http://www.iffpraxis.com/3h-resources ja http://www.h3uni.org/).

Työkalussa tarkastellaan visiota eri näkökulmista kolmen hahmon avulla:

  1. Jarru on sitoutunut siihen, miten asiat ovat tällä hetkellä. Hän on luonteeltaan säilyttävä ja keskittyy pieniin muutoksiin ja viilauksiin. Hahmo edustaa nykytilaa.
  2. Sillanrakentaja on kiinnostunut uusista mahdollisuuksista, joita voi lähteä heti toteuttamaan. Hän ymmärtää vision, mutta haluaa nykyhetkessä relevantteja toimia. Kokeilija on luonteeltaan käytännöllinen ja opportunistinen. Hahmo edustaa murrosvaihetta.
  3. Visionääri haluaa radikaalin muutoksen kohti visioimaansa maailmaa. Hän on luonteeltaan suuria linjoja maalaileva ja kokonaisuuksia hahmottava ja kiinnostunut toisenlaisen maailman kuvailemisesta. Hahmo edustaa visiota.

Nämä kolme hahmoa voivat suhtautua toisiinsa joko kielteisesti, jolloin saadaan selville mahdollisia ristiriidan aiheita, tai positiivisesti, jolloin löydetään yhteistyömahdollisuuksia.

Tee näin:

1. Kuvaa osallistujille visio tiivistetysti. Voi olla hyödyllistä keskittyä vain yhteen teemaan kerrallaan. Voit myös käyttää keskustelun pohjana visiota Hyvinvoinnin seuraavasta erästä.

2. Jaa osallistujat kolmen hengen ryhmiin ja jaa jokaiselle hahmokortit. Jokaisessa ryhmässä tulisi olla yksi jarru, sillanrakentaja ja yksi visionääri.

3. Osallistujilla on ensin hetki aikaa luoda omalle hahmolleen taustatarina ja pohtia mitä hyvää ja huonoa esitetyssä visiossa on oman hahmon näkökulmasta.

4. Keskustelkaa ensin negativiisesta perspektiivistä, eli osallistujat yrittävät tyrmätä toistensa näkemyksiä visiosta ja tuovat esiin omia kielteisiä näkemyksiään.

5. Vaihtakaa kymmenen minuutin kuluttua positiiviseen perspektiiviin. Nyt osallistujat yrittävät löytää yhteistä ymmärrystä ja mahdollisia yhteistyön paikkoja tulevaisuuden kuvaan liittyen.

6. Kokoontukaa kymmenen minuutin kuluttua yhteen ja keskustelkaa, millaisia huomioita heräsi keskustelun aikana. Miten eri hahmot suhteutuivat visioon, millaisia ristiriitoja se saattaa herättää ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia tunnistettiin?

7. Nyt olet tarkastellut visiota eri näkökulmasta ja osaat luultavasti viestiä siitä, niin että ymmärrät eri kohderyhmiesi tarpeet. Ehkä huomasit, että jokin kohta visiossa ei ollut hahmoille ymmärrettävää. Tarkenna näitä kohtia.

Esimerkki:

Työpajan vetäjä piti aluksi lyhyen esityksen Hyvinvoinnin seuraavasta erästä. Esityksen jälkeen jakauduttiin kolmen hengen ryhmiin. Yksi ryhmistä päätti keskittyä erityisesti työhön ja toimeentuloon. Tässä ryhmässä visionääri aloitti toteamalla, että työ muuttuu radikaalisti ja ainoa mahdollisuus turvata hyvinvointiyhteiskunta on radikaalisti muuttaa perusturvaa ja keksiä keinoja varmistaa vauraudenjako. Jarru totesi tähän, että ei työ ole juurikaan muuttunut, ainakaan sen enempää kuin ennenkään. Sillanrakentaja halusi tietää, miten visionääri ajatteli, että uudenlainen perusturva saadaan rakennettua ja miten se kustannetaan? Hän huomautti myös jarrulle, että vaikka mikään ei ole vielä muuttunut, se ei tarkoita, etteikö muutoksia olisi tulossa. Keskustelussa puolustettiin omaa näkemystä ja etsittiin toisen näkemyksestä heikkouksia.

Jonkin aikaa keskusteltuaan ryhmä vaihtoi negatiivisesta keskustelusta positiiviseen ja etsi yhteisymmärryksen paikkoja. Sillanrakentaja toi esiin kokeilut, joiden avulla voitaisiin päästä kohti visionäärin kuvaamaa tulevaisuuden tilaa. Visionääri totesi jarrulle arvostavansa tämän tuomaa keskustelun sitomista historiaan ja aiempiin kehityskulkuihin ja kysyi, miten hänen mielestään visiossa kuvatut asiat olisi hyvä esittää. Jarru korosti eri sidosryhmien mukaan ottamista keskusteluun, johon visionääri lisäsi, että voisi olla hyvä tunnistaa myös tulevaisuudessa merkittäviä sidosryhmiä.

Loppukeskustelussa ryhmät jakoivat kokemuksiaan keskustelusta ja millaisia oivalluksia sen aikana oli tullut. Osallistujat kokivat, että harjoitus oli erityisesti hyödyllinen vision kertomisessa toisille, sillä se auttoi ymmärtämään useita eri näkökulmia. Eri rooleihin oli ollut myös helppoa ja hauskaa heittäytyä.

Materiaali:

Katso täältä kalvot harjoituksen vetämiseksi (sisältää kortit printattavaksi kolmesta harjoituksen näkökulmasta kalvoilla numero 7, 8 ja 9).

 

 

Mistä on kyse?