Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Koulukalusteita ja ympäristöystävällisiä kattoja muovijätteestä

Ekokomposiittimateriaali korvaa puuta raaka-aineena ja lisää tietoisuutta muovijäteongelmasta.

Julkaistu

TECO²-ratkaisu muuttaa muovijätteen ympäristöystävälliseksi sekoitemateriaaliksi, jota voidaan käyttää luokkahuoneiden penkeissä ja ympäristöystävällisissä katoissa. Burkina Fasossa toimiva yritys, joka kehittää käyttöä muovijätteelle, hillitsee metsäkatoa ja auttaa kehittämään koulutuksen laatua.

Ratkaisu lanseerattiin vuonna 2013, ja sen tavoitteena oli valmistaa kalusteita kouluihin ja kotitalouksiin. Taustalla oli ranskalaisten ja burkinafasolaisten laboratorioiden yhteistyö puun korvaamiseksi muovijäteraaka-aineella. Muovijätteen käyttö raaka-aineena alentaa huonekalujen kustannuksia.

Ongelma

Monista afrikkalaisista kaupungeista puuttuu toimiva muovin kierrätysinfrastruktuuri, minkä vuoksi muovijätettä kertyy kaupunkeihin ja ympäristöön. Samaan aikaan tarjolla ei ole kestävästi tuotettuja rakennusmateriaaleja, minkä vuoksi yhteisöt käyttävät materiaalina puuta, jonka kaataminen kiihdyttää metsäkatoa. Metsäkato voi puolestaan pahentaa paikallista eroosiota, hyökytulvia, luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja aavikoitumista.

Ratkaisu

TECO² on kehittänyt muovijätteestä valmistetun ekosekoitemateriaalin, jolla voidaan korvata puiset laudat luokkahuoneiden kalusteissa ja katoissa. Lopputuote on kestävä ja vedenkestävä eikä vanhene ultraviolettivalon vaikutuksesta. Se tarjoaa myös paremman lämpö- ja äänieristyksen kuin muut materiaalit.

Materiaali koostuu kierrätetyistä muovipelleteistä, paikallisista kasvikuiduista ja muista paikallisista raaka-aineista. Prosessin jäämiä käytetään muissa lopputuotteissa, kuten tienpäällysteissä. Teknologia kehitettiin yhteistyössä burkinafasolaisen 2iE:n LEMC -laboratorioiden ja Pariisissa sijaitsevan ENSAMin PIMM-laboratorion kanssa.

TECO² edistää muovien kierron sulkemista. Yritys tukee siirtymää kiertotalouteen tekemällä yhteistyötä kansallisten ja alueellisten kansalaisjärjestöjen kanssa muovijäteongelmaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Se tekee yhteistyötä myös valtion ja tutkimuslaitosten kanssa.

Ympäristövaikutukset

Ratkaisu mahdollistaa muovijätteen keräyksen ja talteenoton; tällä hetkellä muovijätettä kerätään noin 15 tonnia kuukaudessa. Välillisiä vaikutuksia ovat metsäkadon, eroosion, tulvien, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja kuivuuden vähentäminen, kun puu korvataan kierrätysmuoveilla.

Sosiaaliset vaikutukset

TECO² kouluttaa paikallisia jätteenkerääjiä ja kierrätyspellettien valmistuksen parissa toimivia työntekijöitä parantaakseen keräys- ja kierrätysprosessia turvallisesti ja tehokkaasti, minkä seurauksena on osaamisen kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen paikallisyhteisössä.

Mistä on kyse?