archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuivaamalla ja rakeistamalla ravinteet kiertoon

Biomassat ja teollisuuden sivuvirrat ovat usein liian märkiä jatkokäyttöä varten. Samaan aikaan jätämme käyttämättä suuria määriä hukkalämpöä. SFTec tarjoaa kuivausta, jossa hyödynnetään saatavilla olevaa hukkalämpöä. Kuivauksen jälkeen Rakeistus tekee lietteestä esimerkiksi kierrätyslannoitteita, joiden avulla ravinteet saadaan kiertoon.

Julkaistu

Ongelma

Suomessa syntyy runsaasti erilaisia ravinnepitoisia orgaanisia lietteitä, joista osa hyödynnetään uudelleen muun muassa maanparannusaineena maanviljelyksessä. Tärkeitä ravinteita ja arvoa kuitenkin menetetään, kun lietettä ei jalosteta pidemmälle. Lietteiden hyödyntäminen sellaisenaan aiheuttaa esimerkiksi hajuhaittoja. Toisaalta niiden käyttö esimerkiksi maanparannusaineena maanviljelyksessä on kyseenalaista: esimerkiksi Keski-Euroopassa puhdistamolietteiden käyttö pelloilla on jo kielletty.

Ratkaisu: lietteet tuotteiksi ja kiertoon – pelloille, metsiin ja puutarhoihin

SFTec Oy ja Rakeistus Oy ovat kehittäneet teollisen kuivaimen ja rakeistuslaitteen, jotka mahdollistavat orgaanisten lietteiden, kuten biokaasulaitosten mädätejäännöksen, jalostamisen kierrätyslannoitteiksi. Biokaasulaitoksen mädätejäännös kuivataan ja hygienioiden ensin SFTecin ModHeat-kuivaimella, joka voi hyödyntää myös erilaisia hukkalämpöjä kuivaukseen. Seuraavaksi kuivattu materiaali siirtyy automaattisesti Rakeistuksen laitteelle, joka säätää tuotteen ominaisuudet sopivaksi ja rakeistaa materiaalin rummussa pieniksi rakeiksi. Muodostuvat rakeet ovat käyttövalmis kierrätyslannoitetuote. Molemmat laitteet ovat modulaarisia ja merikonttikokoa, joten ne ovat helposti liikuteltavissa ja prosessin tuotantokapasiteettia voidaan joustavasti kasvattaa tai laskea tarpeen mukaan.

Ansaintamalli ja hyödyt Rakeistukselle ja SFTecille

Rakeistuksen ansainta perustuu palveluliiketoimintaan ja teknologiamyyntiin. Teknologiamyynnin ohella myös SFTecin tavoitteena on vakiinnuttaa palveluliiketoiminta, joka huolehtii asiakkaiden sivuvirtojen kuivaamisesta. Yhdessä Rakeistus ja SFTec pyrkivät synnyttämään innovatiivisen palveluoperaattorin kierrätyslannoitteiden tuotteistamiseksi asiakkaiden sivuvirroista.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Rakeistuksen asiakkaita ovat paperi- ja sellutehtaat sekä vesilaitokset, joiden tuhkia ja lietteitä yritys rakeistaa kierrätysravinteiksi. SFTecin mahdollisia asiakkaita ovat edellä mainittujen lisäksi myös elintarvike- ja metalliteollisuus sekä puubiomassojen tuottajat. Molempien yritysten ratkaisut ovat kustannustehokkaita, sillä niiden käyttöönotto ei edellytä suuria laitosinvestointeja. Niiden avulla asiakas toteuttaa kiertotaloutta ja saa samalla uutta liiketoimintaa sekä imagohyötyjä. Loppuasiakkaille, kuten maa- ja metsätalousyrityksille ja puutarhureille, kierrätyslannoitteet ovat synteettisiä lannoitteita edullisempi vaihtoehto.

Mistä on kyse?