archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lisää yhteistyötä hankinnoissa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kehitti Laadukas palveluhankinta yhteistyöllä -työkalun lisätäkseen yhteistyötä hankinnoissa ja selkiyttääkseen julkisen kilpailutuksen työnjakoa.

Julkaistu

Työpaikka

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Uudistumiskysymys

”Miten hankintatiimin ja toimeksiantajan välistä työnjakoa voidaan selkiyttää niin, että hankintatiimin työaikaa vapautuu oman asiantuntijuuden, työtapojen ja työn kehittämiseen?”

Työkalun nimi

Laadukas palveluhankinta yhteistyöllä

Kenelle?

Palveluhankintojen hankintatiimille ja palveluhankintojen toimeksiantajille palvelunkäyttäjää varten.

Työkalun kuvaus

”Kuvaamme palveluhankintojen kilpailutukseen liittyvät toimintatavat ja organisoimme työn hankintatiimin ja toimeksiantajan yhteistyöksi. Toimintatapaan sisältyvät prosessit (valmistelu, kilpailutuksen eteneminen vaiheina ja sopimuskausi), vastuut ja yhteiset pelisäännöt. Yhteistyön kautta hankintatiimimme kykenee vastaamaan toimeksiantojen (kilpailutusten) käsittelyyn tehokkaammin ja varmistamaan samalla riittävän ajan oman osaamisen kehittämiselle.

Uuden toimintatavan mukaisesti toimeksiantajan asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kilpailutettavan palvelun kuvaukseen ja tarpeen määrittelyyn. Edelleen kilpailutusta johtaa palveluhankintojen tiimi, mutta toimeksiantajien osallistumisen kautta toiminta tehostuu ja hankintojen laatu paranee. Kukin asiantuntija toimii omalla osaamisalueellaan ja jakaa samalla osaamistaan hankintaa valmistelevassa työryhmässä.”

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä

Anu Salonen, anu.salonen(at)tyks.fi

Mistä on kyse?