Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Litiumioniakkujen talteenotto lisää kierrätystä ja uudelleenkäytön turvallisuutta

Litiumioniakkujen kierrättäminen on perinteisesti ollut epäkäytännöllistä, mikä on johtanut niiden hävittämiseen ongelmajätteenä ja arvokkaiden materiaalien hukkaamiseen. Li-Cyclen ratkaisu luo kiertotalouden mukaisen toimitusketjun aiemmin haastavalle prosessille.

Julkaistu

Li-Cycle on kehittänyt uraauurtavan tavan luoda litiumioniakuille aidosti kiertotalouden mukainen toimitusketju maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää lisääntyvää sähköistämistä. Tämä ratkaisu uhmaa yleisiä harhaluuloja litiumakkujen kierrätettävyydestä, sillä ratkaisu toteuttaa sen turvallisella, kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Perinteisesti litiumakkuja sisältävien prosessien kierrättämisessä on keskitytty nikkeliin ja kobolttiin, ja muut materiaalit ovat jääneet ottamatta talteen. Yritykset saada kaikki kriittiset materiaalit talteen ja tuottaa osittain kierrätettyjä akkuja ovat osoittautuneet liian kalliiksi ja skaalautumattomiksi. Li-Cyclen perustajat halusivat todistaa, että käytettyjen akkujen sekundaarimateriaaleja voidaan käyttää uusien akkujen kehittämiseen taloudellisella ja kestävällä tavalla.

Ongelma

Käytettyjen litiumioniakkujen nopeasti kasvavan määrän hoitamiseen ei ole ollut toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. Pohjois-Amerikassa ennen Li-Cycleä litiumioniakkujen käsittely perustui jätteen ulkomaanvientiin, kaatopaikalle viemiseen (usein tulipaloja aiheuttaen) tai kriittisten materiaalien polttamiseen. Tämä lineaarinen lähestymistapa edistää ilmastonmuutosta, ympäristön tilan heikentymistä ja yhteiskunnallisia haasteita.

Ratkaisu

Li-Cycle akkujen materiaaleista talteen ottaa 80–100 prosenttia patentoidulla Hub and Spoke -teknologiallaan. Vuoden 2020 loppuun mennessä yrityksellä on kapasiteettia käsitellä 7 500 tonnia litiumioniakkuja vuodessa.

Talteen otetusta materiaalista tulee raaka-ainetta akkujen toimitusketjuille. Jos materiaalit eivät ole riittävän laadukkaita akkuihin käytettäväksi, etsitään muita tapoja palauttaa ne talouteen esimerkiksi teräksenä, muovipuuna ja kipsilevyinä.

Li-Cyclen osallistuminen laajempaan kiertotalouskeskusteluun auttaa muuttamaan ajattelutapoja kohti sellaistenkin materiaalien talteenottoa, joiden talteenottoa pidettiin aiemmin mahdottomana. Lisäksi Li-Cycle osoittaa, että sähköautojen akkujen ei tarvitse olla ympäristölle haitallisia, jos ne kierrätetään oikein.

Ympäristövaikutukset

Yhden Li-Cyclen akkumateriaalitonnin tuotanto aiheuttaa 74 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin neitseellisistä raaka-aineista valmistetun akkumateriaalitonnin tuotanto. Li-Cyclen prosessi ei myöskään tuota lainkaan jätettä, sillä kaikki materiaalit, jotka eivät ole lopputuotteita, kierrätetään asianmukaisesti. Niinpä Li-Cyclen tuotteella on merkittävä myönteinen vaikutus sähköautojen haittavaikutusten vähentämiseen.

Sosiaaliset vaikutukset

Li-Cyclen ratkaisu vähentää välillisesti epäinhimillisiin työolosuhteisiin pakotettujen ihmisten määrää kobolttikaivoksissa korvaamalla neitseellisiä resursseja. Li-Cyclen prosessi luo myös turvallisempia jätevirtoja jätehuollossa työskenteleville, sillä se vähentää tulipalojen riskiä poistamalla litiumioniakut perinteisistä jätevirroista. Työllisyyden näkökulmasta Li-Cycle luo enemmän työpaikkoja nopean kasvunsa myötä.

Mistä on kyse?