Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Maailman ensimmäinen naapurien välinen ruoanjakamissovellus

Kolmasosa maailman ruoasta menee hukkaan. OLIO on alusta, jonka avulla pyritään pelastamaan ruokaa.

Julkaistu

OLIO on digitaalinen alusta, jolla käyttäjät voivat ilmoittaa naapureilleen ylimääräisestä ruoasta tai ruoka-aineksista. Tämä innoittaa yhteisöjä yhteiseen tekemiseen ja ruokahävikin ehkäisemiseen. Kotitalouksien ruokahävikin vähentämisen kautta tällä skaalautuvalla ratkaisulla on myönteinen vaikutus ympäristöön ja sosiaaliseen hyvinvointiin niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

OLIO sai alkunsa, kun sen perustajat joutuivat vasten tahtoaan heittämään ruokaa pois. Ratkaisu perustuu tutkimukseen, testaukseen ja pilottihankkeisiin. Ruokaturvallisuus on ratkaisussa keskeisestä. Myös yhteistyö kuluttajien, yritysten, yhteisöjen ja kuntien kanssa on ollut olennaista aiheen nostamiseksi esiin.

Ongelma

Kehittyneessä maailmassa noin puolet ruokahävikistä syntyy kodeissa. Paikallisen yhteisön puuttuminen voi tarkoittaa, etteivät asukkaat tunne ketään, kelle antaa ylimääräiset ruokansa. Kun suita on joka vuosi enemmän ruokittavana, paine ruokajärjestelmäämme kohtaan kasvaa. Sen vuoksi meidän on siirryttävä enemmän kiertotalouden mukaiseen ruokatalouteen.

Ratkaisu

OLIO on maailman ensimmäinen naapurien välinen ruoanjakamissovellus. Vertaisjakamismahdollisuuden lisäksi OLIO antaa koulutettujen vapaaehtoisten ”ruokahävikkisankarien” kerätä myymättä jääneitä elintarvikkeita paikallisista kaupoista jaettavaksi muille OLIO-käyttäjille ilmaiseksi.

Yksittäisille käyttäjille OLIO tarjoaa hauskan ja helpon tavan vähentää ruokahävikkiä ja vaikuttaa samalla, kun he saavat yhteisöllisyyden kokemuksen. Yrityksille OLIO tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun, jolla ne pääsevät eroon ruokahävikistä.

OLIOn käyttäjät ja lähettiläät edistävät kiertotaloutta ja tietoisuutta kulutuksen vaikutuksista. Alustan ihanteet vastaavat kuluttajien kasvaviin mielenkiinnon kohteisiin, kuten jakamiseen, yhteisön häiriönsietokykyyn ja paikallisuuteen. OLIOn luomat uudet kumppanuudet auttavat edistämään uusia paikallisia kiertotalouden mukaisia ruokaverkostoja.

Ympäristövaikutukset

Tähän mennessä OLIOn kautta on jaettu 6,5 miljoonaa ruoka-annosta, mikä on vähentänyt kaatopaikalle päätyvää ruokahävikkiä. Tämä vastaa yli 30 miljoonaa autolla ajettua kilometriä vähemmän ja yli miljardia maataloustuotannossa säästettya vesilitraa. Optimoimalla maatalouden resurssien käyttöä ratkaisu vähentää myös maatalouskäytössä olevan maa-alan tarvetta.

Sosiaaliset vaikutukset

Ratkaisun parantaa kuluttajien terveyttä ja hyvinvointiä, sillä OLIO voi auttaa vähentämään nälkää paikallisyhteisöissä. Se edistää myös yhteisöjen hyvinvointia lisäämällä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. OLIOn kautta jaettu ruoka on myös lähtökohtaisesti kestävää, sillä muuten se menisi hukkaan. Näin se parantaa myös kestävän kuluttamisen mahdollisuuksia.

 

Mistä on kyse?