Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Magneettinen muste tehostaa kierrätystä

Pakkausmateriaaleissa on usein elementtejä, jotka haittaavat kierrättämistä. Magnomerin magnetisoituva muste pystyy poistamaan pakkauksista epäpuhtauksia, jolloin ne voidaan kierrättää kokonaisvaltaisemmin.

Julkaistu

Magnomerin Design2Recycle-ratkaisussa käytetään magneettista mustetta muovisten kuluttajapakkausten kierrättämisen esteiden poistamiseksi. Muun muassa PepsiCo ja American Fuji Seal ovat jo pilotoineet ratkaisua.

EU:n kertakäyttömuovin kulutusta rajoittava direktiivi edellyttää tiettyä kierrätetyn muovin osuutta pakkauksissa, esimerkiksi PET-pulloissa. Vastaavaa säädöstä ollaan laatimassa Yhdysvalloissa. Magnomerin musteteknologian avulla kuluttajabrändit voivat suunnitella pakkauksensa niin, että ne saavuttavat nämä tavoitteet.

Ongelma

Tällä hetkellä 6 prosenttia muovipulloista kierrätetään takaisin pulloiksi. Pakkauksen kuvapainatukset haittaavat kierrätystä, sillä niitä ei voida erottaa muovipulloista. Tämä voi tehdä koko pullon käsittelyn mahdottomaksi tai sen tuloksena voi olla erittäin huonolaatuinen kierrätysmuovi. Kuluttajabrändit tulevat kohtaamaan uusia säännöksiä ja kuluttajien vastalauseita. Ne tarvitsevat muovipakkausten kierrätysratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia olemassa olevien toimitusketjujen kanssa.

Ratkaisu

Teollisessa kierrätysprosessissa pakkaus jauhetaan pieniksi hiutaleiksi, jotka voidaan sulattaa jatkokäsittelyä varten. Ilman Magnomerin magnetisoituvaa mustetta jauhetut etiketit aiheuttaisivat epäpuhtauksia muovihiutaleisiin, joten niiden kierrätys olisi paljon vaikeampaa ja tehottomampaa.

Magnomerin magnetisoituvan musteen ansiosta etiketit voidaan poistaa magneeteilla, jolloin jäljelle jäävät ainoastaan puhtaat pakkaushiutaleet. Magnomerin teknologiaa voidaan käyttää moniin eri muoveihin ja pakkaustyyppeihin, ja ne ovat helposti integroitavissa olemassa oleviin painoprosesseihin.

Design2Recycle edistää muovien kierron sulkemista. Yritys tarjoaa lisäarvoa kuluttajabrändeille ja pakkausvalmistajille ja mahdollistaa kierrätetyn materiaalin osuuden lisäämisen pakkauksissa sekä kestävämpien tuotteiden tarjoamisen kuluttajille.

Magnomerin valmiisiin järjestelmiin sovellettava rakenne madaltaa asiakkaiden kynnystä ottaa käyttöön uusi teknologia ja auttaa näin eri toimitusketjuja kiertotaloussiirtymässä. Ratkaisun avulla organisaatiot voivat myös täyttää viranomaisvaatimukset EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Ympäristövaikutukset

Neitseellisen muovin tuotanto aiheuttaa hiilipäästöjä ja toksiineja, ja näin tapahtuu myös niiden polttamisessa käyttöiän lopussa. Jos käytetty muovipakkaus päätyy ympäristöön, se heikentää ekosysteemejä sekä maalla että vedessä. Tällä on haitallisia vaikutuksia villieläimiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Design2Recyclen ansiosta näitä muoviteollisuuden haitallisia vaikutuksia voidaan nyt vähentää.

Sosiaaliset vaikutukset

Ratkaisu edistää kuluttajamuovipakkausten kierrätystä, millä on positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin pääasiassa ympäristövaikutusten kautta: muovijätteen määrän vähentäminen voi olla olennaisen tärkeää näiden yhteisöjen toimeentulolle, terveydelle ja onnellisuudelle.

Mistä on kyse?