Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Materiaalien jäljitettävyys globaaleissa toimitusketjuissa tukee kiertotaloutta

Näkymättömät materiaalivirrat hidastavat kiertotalouteen siirtymistä. Intelligent Supply Chain -alusta mahdollistaa kiertotalouden mukaisen innovoinnin tekemällä toimitusketjut läpinäkyvämmiksi yrityksille.

Julkaistu

Optel Groupin Intelligent Supply Chain -alusta tallentaa minkä tahansa materiaalivirran digitaalisen matkan kehdosta hautaan – raaka-aineesta kuluttajalle ja sen jälkeen. Yritykset voivat käyttää tätä näkyvyyttä optimoidakseen materiaalivirtojaan ja tehdäkseen tietoon perustuvia kiertotalouspäätöksiä tuotesuunnittelussaan.

Optel perustettiin vuonna 1989 ja se alkoi kehittää toimitusketjun jäljitettävyyteen liittyvää teknologiaa. Ajan myötä yhtiön ratkaisuja sovellettiin useille toimialoille, jotka mahdollistivat yhteistyön eri toimijoiden välillä. Teknologian ja prosessien kehityttyä yhtiö pystyi seuraamaan tuotteen elinkaarta aina loppukäyttäjiin asti. Optelin kasvua ovat tukeneet avainkumppanuudet yliopistojen ja innovaatio-organisaatioiden kanssa sekä start-up-teknologiayritysten ostot.

Ongelma

Toimitusketjujen tuotannossa käytettyjen materiaalien tunnistaminen on merkittävä este kiertotalouden saavuttamiselle. Ilman tietoa siitä, millaisia materiaaleja on käytetty ja missä määrin, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia on vaikea selvittää ja mahdollisuudet niiden kestävyyden parantamiseen ovat rajalliset. Tiedon puute estää myös tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Ratkaisu

Alustalla teknologia, kuten datankeruuseen tarkoitut mobiilisovellukset, skannausjärjestelmät, paikkatietojärjestelmät ja tekoäly, tarjoaa tietoa materiaalivirtojen sijainnista, tuotoksesta, laadusta ja muista ominaisuuksista. Optel käyttää myös pelillistämistä niin, että järjestelmän käyttäjiä kannustetaan kiertotaloutta edistäviin käyttäytymisen muutoksiin.

Optel Group on osa suurta toimijaverkostoa. Optelin asiakkaiden lisäksi verkostoon kuuluu teollisuusjärjestöjä, kierrätys- ja jätehuolto-organisaatioita, yliopistoja, viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä.

Ympäristövaikutukset

Optel Group auttaa asiakkaitaan parantamaan vastuullisuuttaan paremmalla materiaalien hallinnalla, joka edistää kiertotalouden mukaista materiaalien käyttöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Teknologiaratkaisuillaan Optel Group mahdollistaa materiaalien tunnistamisen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten ja tukee samalla sekundaarimarkkinoiden kasvua.

Sosiaaliset vaikutukset

Optel Groupin ratkaisut luovat työpaikkoja jätteiden uudelleenohjauksen ja resurssitehokkuuden pariin, jotka ovat myös kiertotalouden keskeisiä osia. Pelillistämisjärjestelmät luovat yhteiskunnallista hyötyä kannustamalla käyttäjiä kohti kestäviä käyttäytymisen tapoja, jotka voivat parantaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

Mistä on kyse?