Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Materiaalitehokas tislaamo

Altian Koskenkorvan tislaamon kiertotalouden mukaiset prosessit ja raaka-aineena käytettävän ohran lähes sataprosenttinen hyödyntäminen mahdollistavat Altialle merkittävästi aiempaa pienemmät hiilidioksidipäästöt, prosessista ylijääneiden raaka-aineiden hyötykäytön sekä kustannussäästöjä.

Julkaistu

Ongelma

Alkoholin valmistus on energiaintensiivistä, sillä lämpötislausprosessi vaatii paljon höyryä. Tuotantolaitoksen on tuotettava itse oma höyrynsä, mikäli se ei sijaitse muun teollisuuslaitoksen yhteydessä. Alkoholintuotannosta jää usein yli erilaisia raaka-aineita, kuten ohranjyvän kuoria, joita tuotantolaitokset eivät aina hyödynnä, vaan ne menevät hukkaan.

Ratkaisu: Materiaalitehokas tislaamo

Altian Koskenkorvan tislaamo hyödyntää raaka-aineena käytettävän ohran lähes 100-prosenttisesti – tehtaan ohran hyötykäyttöaste on 99,9 %. Tehdas tuottaa suurimman osan tarvitsemastaan höyryenergiasta omassa biovoimalaitoksessaan, joka hyödyntää pääpolttoaineena tehtaan tuotannosta sivuvirtana syntyviä ohran kuoria. Ohran kuoret korvaavat polttoaineena turvetta.

Altia hyödyntää tuotannon sivuvirtoina syntyvän ohratärkkelyksen myymällä sen teollisuuden raaka-aineeksi, rehuraaka-aineen myymällä sen samalla alueella toimivalle A-rehulle sekä kuorituhkan antamalla sen sellaisenaan peltolannoitekäyttöön sopimusviljelijöille. Myös käymisprosessissa syntyvä hiilidioksidi hyödynnetään kasvihuoneviljelyssä.

Ansaintamalli ja hyödyt Altialle

Ennen ohran kuorien hyödyntämistä Altia oli riippuvainen polttoaineiden ostosta: höyryä tuotettiin pääosin turvetta polttamalla. Turpeen saatavuus ja hinta riippuvat sääolosuhteista sekä poliittisista päätöksistä, mikä hankaloittaa sen käyttöä polttoaineena. Siirtyminen ohran kuorien energiahyödyntämiseen on parantanut laitoksen kustannustehokkuutta ja nostanut laitoksen polttoaineomavaraisuuden noin 60 prosenttiin. Siirtymä on myös vähentänyt laitoksen hiilidioksidipäästöjä yli 50 prosenttia vuodesta 2014.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Tehokkaamman materiaalinkäytön myötä alkoholintuotannosta aiheutuva ympäristöjalanjälki pienenee. Lisäksi sopimusviljelijät saavat Altialta korvauksetta tuhkalannoitetta.

Mistä on kyse?