archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Metalli- ja kaivannaisteollisuuden ylijääneistä raaka-aineista kierrätystuotteita

Jätteistä löytyy paljon arvokasta! Yrityksen kemialliseen käsittelyyn perustuva ratkaisu mahdollistaa sen, että teollisuuden sivuvirroista valmistetaan myytäviä ja uudelleen käytettäviä tuotteita.

Julkaistu

Ongelma

Metalli- ja kaivannaisteollisuuden sivuvirtoina syntyy valtavia määriä materiaaleja, joista suurin osa läjitetään. Vaikka läjityskasat hoidetaan hyvin, niistä saattaa kulkeutua raskasmetalleja maaperään ja edelleen myös vesistöihin. Läjityskasat sisältävät arvokkaita metalleja, joiden erottelu läjittämisen sijaan voisi olla kannattavaa liiketoimintaa. Toisaalta sähköautojen lisääntyvä kysyntä kasvattaa tarvetta akkukemikaaleille, joiden nykyiset tuotantomenetelmät tuottavat usein hyvin paljon kasvihuonekaasupäästöjä.

Ratkaisu: Metalli- ja kaivannaisteollisuuden ylijääneistä raaka-aineista kierrätystuotteita

CrisolteQ puhdistaa teollisuuden sivuvirtoja hydrometallurgisilla prosesseilla, jossa eri komponentit erotetaan kierrätystuotteiksi. Yrityksen teknologian avulla sivuvirrat pystytään hyödyntämään lähestulkoon kokonaisuudessaan. Ratkaisu tarjoaa ympäristön kannalta kestävän tavan ottaa sivuvirtojen arvokkaat metallit ja muut ainesosat talteen.

Ansaintamalli ja hyödyt CrisolteQille

Yrityksen tulot muodostuvat porttimaksuista, joita peritään vastaanotetuista sivuvirroista, sekä valmiiden tuotteiden myynnistä. CrisolteQ hyödyntää toiminnassaan olemassa olevaa infrastruktuuria, toimimalla jo rakennetussa teollisuuspuistossa. Toisen teollisuusyrityksen alivuokralaisena he pystyvät hyödyntämään alueen tiloja, höyryä, paineilmaa, jäähdytysvettä ja muita resursseja.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Teollisuusyritykset, joiden sivuvirtoja CrisolteQ käsittelee, pääsevät eroon ongelmajätteestä, joka muuten pitäisi hävittää läjittämällä niille rakennetuille läjityskaatopaikoille. Lopputuotteiden ostajat sen sijaan voivat hyödyntää kierrätettyjen tuotteiden käyttöä vastuullisuusargumenttina viestinnässään. Lisäksi kierrätystuotteet pyritään myymään jonkin verran neitseellisiä aineita edullisemmin, jolloin asiakkaat saavat taloudellista hyötyä CrisolteQin tuotteiden käyttämisestä.

Mistä on kyse?