Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Näkökulmat megatrendeihin

Nyt meneillään oleviin kehityskulkuihin ja muutokseen voi suhtautua eri tavoilla. Tällä työkalulla voit hahmottaa erilaisia näkökulmia megatrendeihin.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Eri ihmiset ja organisaatiot suhtautuvat hyvin eri tavoin tulevaisuuden kehityskulkuihin ja megatrendeihin. Yhdessä laidassa päähän viritellään foliohattuja ajatellen, että kaikki, mihin olemme tottuneet uskomaan, muuttuu. Toisaalla taasen maailmaa tarkastellaan lähinnä paperipussi päässä – vakaasti uskoen siihen, ettei muutos kosketa juuri meitä.

Toisaalta, on heitä, jotka näkevät muutoksessa ainoastaan mahdollisuuksia kulloinkin trendikkäimmän teknologiahypen perässä ravaten. Ja taasen toisaalta, on heitä, joille muutos ei todellakaan näyttäydy mahdollisuutena. Päinvastoin, moni on taipuvainen ajattelemaan, että jo nyt asiat ovat muuttuneet aivan liikaa.

Megatrendit maalaavat siis pelikentän, jolla tehtävät tulkinnat ja valinnat ovat erilaisia visioita siitä, mitä megatrendit meille tarkoittavat ja miten niihin tulisi vastata. Yhtenä ulottuvuutena toimii se, kuinka paljon muutosta megatrendeihin vastaaminen meiltä vaatii: paljon muutosta vaiko vain vähän muutosta. Toisena ulottuvuutena on taasen se, näkeekö megatrendit ensisijaisesti uhkana vaiko mahdollisuutena. Asia, joka voi toiselle toimijalle näyttäytyä valtaisana mahdollisuutena voi ihan perustellusti näyttää isolta uhkalta toiselle toimijalle.

Tee näin:

Pohdi erilaisia megatrendejä. Uskotko, että ne vaativat organisaatioltasi tai yhteiskunnaltamme paljon vai vähän muutosta? Entä tuoko muutos mielestäsi omalle organisaatiollesi tai koko yhteiskunnalle mukanaan enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia? Aseta itsesi, organisaatiosi tai yhteiskunta nelikenttään vastaustesi perusteella. Jos pidät työpajaa verkossa, voit kopioida nelikentän sopivalle yhteistyöalustalle, kuten Miroon tai Muraliin.

Keskustelkaa ryhmässä, mihin kukin asemoi itsensä, organisaationsa tai yhteiskunnan nelikentässä. Onko näkemyksissä paljon eroja? Mistä erot johtuvat?

Käyttäkää nelikentän pohjalta käymäänne keskustelua uuden vision lähtökohtana. Miettikää mitä olisi tehtävä sen pohjalta, mihin asemoiduitte nelikentässä. Minkälainen vision olisi oltava, jotta se vastaisi hahmottamaanne megatrendien haasteeseen? Voitte käyttää apuna Vision tekijän checklistiä

Voitte myös asemoida olemassaolevan vision tai tulevaisuuskuvan nelikenttään. Kuvataanko siinä radikaaleja murroksia vai pieniä muutoksia? Suhtaudutaanko siinä muutokseen mahdollisuutena vai uhkana? Onko vision ja näkemyksenne välillä suuria eroja?

Esimerkki:

Sitran visio, Hyvinvoinnin seuraava erä, tekee seuraavat tulkinnat megatrendeistä ja niiden vaikutuksista:

  • Sitran näkemyksen mukaan megatrendit edellyttävät paljon muutosta yhteiskunnalta
  • Sitran näkemyksen mukaan megatrendien haasteita ei voi vähätellä, mutta ne on mahdollista kääntää mahdollisuuksiksi pohjoismaisiin arvoihin nojautuen

Mistä on kyse?