Julkaistu 07.05.2018

Vision tekijän checklist

Kahdeksan kysymyksen avulla voit tarkistaa, että visiosi seisoo tukevalla perustalla ja että siitä on helppo kertoa muille.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Jenna työskentelee yhteiskunnallisen ennakoinnin asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä, jossa hän erilaisten projektien kautta tukee yhteiskuntaa siirtymässä yhteiskuntaan, jossa eletään hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Tällä hetkellä Jennaa työllistää Tulevaisuuden uudistajat -projekti, joka yhdistää tulevaisuusajattelua ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja.
Työkalu

Vision tekijän checklist

Aika: Ota oma aikasi, älä hätiköi.

Osallistujat: Vision kirjoittamiseen osallistunut tiimi.

Mihin soveltuu: Visiosi eri osa-alueiden läpikäymiseen, taustaoletusten läpikäymiseen ja viestinnän linjojen suunnittelemiseen.

Tee näin:

Käy läpi tiimin kanssa checklist-kysymykset:

  1. Mitkä megatrendit ovat organisaatiollesi tärkeimpiä?
  2. Mitkä ovat arvot visiosi taustalla?
  3. Mitä heikkoja signaaleja tunnistit?
  4. Miltä visiosi näyttää jarrun, sillanrakentajan ja visionäärin näkökulmista?
  5. Minkälaisia oletuksia visiosi taustalla on?
  6. Minkälaiset olemassa olevat ratkaisut tukevat visiosi toteutumista?
  7. Mikä on visiosi kohderyhmä? Kenen täytyy kuulla siitä?
  8. Miten kerrot visiosi yhdellä virkkeellä?

Voit työstää yllä olevia kysymyksiä esimerkiksi täyttämällä vastauksia tähän työskentelypohjaan.

Seuraavaksi:

Kun visio on kuvattu tai kirjoitettu johonkin muotoon, ja yllä olevat kysymykset on käyty läpi, visiosi on valmis! Järjestä juhlat tai muu tilaisuus ja kerro visiostasi sidosryhmillesi. Seuraavaksi on aika lähteä suunnittelemaan, miten visiota kohti vieviä muutoksia toiminnassa ja projekteissa lähdetään viemään eteenpäin.

Mistä on kyse?