Verktyg
Beräknad läsningstid 2 min

Visionsskaparens kontrollista

Med hjälp av åtta frågor kan du kontrollera att din vision står på en stadig grund och att det är lätt att berätta om visionen för andra.

Författare

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert (på lång ledighet), Förutse

Publicerad

Gör så här:

Gå igenom frågorna på kontrollistan med ditt team:

  1. Vilka megatrender är viktigast för din organisation?
  2. Vilka värderingar ligger bakom din vision?
  3. Vilka svaga signaler identifierade du?
  4. Hur ser din vision ut i bromsens, brobyggarens och visionärens perspektiv?
  5. Vilka antaganden ligger bakom din vision?
  6. Vilka existerande lösningar stödjer genomförandet av din vision?
  7. Vilken målgrupp har din vision? Vem måste få höra om den?
  8. Hur uttrycker du din vision med en enda mening?

Du kan bearbeta frågorna ovan till exempel genom att anteckna dina svar i den här arbetsmallen.

Nästa steg:

När du beskrivit din vision eller skrivit den i någon form och när du gått igenom frågorna ovan, är din vision färdig! Ordna en fest eller något annat evenemang och berätta om din vision för dina intressentgrupper. Sedan är det dag att börja planera hur det är möjligt att genomföra verksamhet och projekt som åstadkommer förändringar som för dig närmare visionen.

Vad handlar det om?