Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Orgaaniset jätevirrat pois kaatopaikoilta

Orgaanista jätettä lajitellaan erilleen muista jätelajeista Pohjois-Amerikassa vain harvoin. SusGlobal Energy auttaa kuntia muuttamaan jätteen laadukkaaksi kuivakompostiksi ja nestemäiseksi biolannoitteeksi.

Julkaistu

SusGlobal Energyn ratkaisu mahdollistaa biokaasun ja korkealaatuisen lannoitteen tuottamisen orgaanisista jätevirroista. Skaalautuvalla ratkaisulla on merkittäviä ympäristöhyötyjä, ja se auttaa estämään kaatopaikkojen haitallisia metaanipäästöjä toimien samalla polttoaineen ja luonnonmukaisen lannoitteen uusiutuvana lähteenä.

Päästökatto- ja -kauppajärjestelmien ja metaanikirjanpidon tuleva käyttöönotto Kanadan kunnille on kannustanut ratkaisun käyttöönottoon. Samalla ymmärrys orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen haittavaikutuksista on lisääntynyt ja helpottanut yrityksen kasvua.

Ongelma

Orgaanista jätettä lajitellaan vain harvoin erilleen muista jätelajeista Pohjois-Amerikassa. Tarvittavan lajitteluinfrastruktuurin, kuten biojäteastioiden, keruuajoneuvojen, kompostointilaitosten ja anaerobisten mädätyslaitteiden käyttöönotto ja kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen vaativat merkittäviä investointeja.

Orgaanista jätettä päätyy kaatopaikoille kaikkialla Pohjois-Amerikassa, ja se vapauttaa hajotessaan metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Samalla orgaanisen jätteen sisältämät ravinteet menevät hukkaan.

Ratkaisu

Jätevirran arvon hyödyntäminen käytettäväksi toisella toimialalla on kiertotalousajattelun ytimessä.

SusGlobal Energy muuttaa itse kehittämällään teknologialla orgaanisen jätteen laadukkaaksi kuivakompostiksi ja nestemäiseksi biolannoitteeksi. Yritys tekee yhteistyötä kuntien kanssa, joilla on jo biojätteen keräysprosesseja tai jotka ovat kiinnostuneita niiden käyttöönotosta. Kunnat, joiden tulee normaalisti maksaa jätteen viemisestä kaatopaikalle, maksavat sen sijaan SusGlobalille orgaanisen jätteen keräämisestä ja käsittelystä ja ohjaavat sen näin muualle kuin kaatopaikalle.

Ympäristövaikutukset

Yritys tukee orgaanisen jätteen ohjaamista pois kaatopaikoilta, mikä estää metaanipäästöjä. Metaani on 28 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Syntyvä orgaaninen komposti ja patogeeniton nestemäinen lannoite tuovat ravinteita ympäristöön, ja tuotettu liete auttaa biokaasutuotannon optimoinnissa.

Sosiaaliset vaikutukset

Luotujen työpaikkojen lisäksi yritys tukee kaatopaikkojen lähistön yhteisöjä vähentämällä alueen orgaanisen jätteen määrää. Uudet kierrätysmahdollisuudet lisäävät tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Yritys tukee myös pieniä kuntia ja tukee taloudellisesti keräyksessä käytettäviä pusseja tai säiliöitä tarvittaessa.

Mistä on kyse?