Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Paineilma palveluna teollisuuslaitoksille

Teollisuuslaitoksissa käytetään usein vanhaa paineilmateknologiaa, joka tarvitsee öljyä ja huoltoa ja hajoaa helposti. Tamturbo tarjoaa paineilmaa palveluna täysin ilman öljyä ja vähäisin huoltotarpein.

Julkaistu

Tamturbon paineilma palveluna on markkinoiden edullisin ratkaisu koko elinkaaren aikaisten kustannusten osalta. Ratkaisu on esimerkki vanhan teknologian uudelleensuunnittelusta kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotteen luomiseksi markkinoille, joilla innovointi on hidastunut.

Ratkaisu on teknisesti monimutkainen, mutta kaikki siinä käytetyt teknologiat ovat olleet olemassa vuosikymmeniä. Perustajien visiona öljytön ja kosketukseton paineilmakompressori jo 1990-luvulla. Ongelman ratkaiseminen vaati lopulta kahdeksan vuotta tutkimus- ja kehitystyötä.

Ongelma

Kymmenesosa teollisuuden sähkönkulutuksesta käytetään paineilmaan, mikä vastaa viittä prosenttia koko maailman sähkönkulutuksesta. Perinteisissä ruuvikompressoreissa on paljon osia ja ne vaativat öljyä, jolla on haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Valtaosa perinteisten valmistajien liikevaihdosta tulee varaosamarkkinoilta, mikä ei tue kiertotalouden periaatteita a ja tulee kalliiksi asiakkaalle.

Ratkaisu

Tamturbo tarjoaa paineilmaa palveluna. Teknologia on lähes huolto- ja kunnossapitovapaata, sillä se minimoi kulumisen, ja sitä voidaan valvoa ja ohjata täysin etänä. Näin ollen Tamturbo voi pitää teknologian omistamisen vähäriskisenä. Asiakkaat säästävät energiaa ja saavuttavat ympäristötavoitteensa, tekevät työympäristöstä turvallisemman ilman öljyä, minimoivat laitteen vioittumisen riskin ja säästävät samalla rahaa.

Tamturbon teknologian ja palvelumallin ansiosta teollisuusyritysten ei tarvitse enää omistaa paineilmakompressoriteknologiaa tai pitää huolta sen kunnossapidosta. Malli tuo uusia yrityksiä osaksi kiertotaloutta ja palvelutaloitta edistäen muutosta teollisuustuotannon käytännöissä. Paineilmakompressori on suunniteltu kiertotalouden pitkäikäisyyden ja energiatehokkuuden periaatteita noudattaen; siinä ei esimerkiksi ole lainkaan toisiaan koskettavia osia, mikä estää kulumista.

Ympäristövaikutukset

Ratkaisu vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä paineilmakompressorien primaarienergian ja öljyn käyttöä. Se poistaa myös öljykontaminaation riskin. Koska teknologia on kooltaan perinteistä ratkaisua pienempää, lähes huoltovapaata ja suunniteltu kunnostettavaksi, sillä on myönteisiä vaikutuksia myös materiaalien käyttöön ja se vähentää kaatopaikalle tai polttolaitoksiin vietävän jätteen määrää.

Sosiaaliset vaikutukset

Perinteisessä öljykompressoriteknologiassa käytetty öljy aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille, sillä jonkin verran öljyä vuotaa aina ulos. Niinpä Tamturbon ratkaisulla on myönteinen vaikutus teollisuustyöntekijöiden terveyteen.

Mistä on kyse?