Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Pakkausala mullistuu muovittomilla ja kosteutta kestävillä ruokapakkauksilla

Ruokapakkausten muoviset pinnat parantavat ruokaturvallisuutta, mutta vaikeuttavat kierrättämistä. Kotkamillsin vesipohjainen eristekerros on helpompi kierrättää ja se vähentää uusiutumattomien neitseellisten raaka-aineiden kulutusta.

Julkaistu

Kotkamillsin ratkaisu parantaa yhteiskunnalle välttämättömien, mutta ympäristön näkökulmasta erittäin ongelmallisten pakkaustuotteiden kierrätettävyyttä. Ratkaisu helpottaa vastuullisten raaka-aineiden käyttöä ja auttaa ymmärtämään yritysten ja kuluttajien vastuullisuuteen liittyviä haluja ja tavoitteita.

Aiemmin markkinoilla oli ekologisten edelläkävijöiden keskuudessa kysyntää vastuullisille muovien korvikkeille, muttei aitoa sitoutumista. Kotkamills on tehnyt tiivistä yhteistyötä jalostajien, tuotemerkkien omistajien ja jälkimarkkinoiden kanssa varmistaakseen, että sidosryhmät pystyvät käyttämään ratkaisua tärkeimpiin toimintoihinsa teollisessa mittakaavassa.

Ongelma

Ruokapakkauksia tarvitaan kaikkialla maailmassa, jotta ruoka olisi turvallista ja hygieenistä. Kertakäyttöiset elintarvikepakkaukset tuntuvat erottamattomalta osalta nykyistä elämäntapaamme. Muovin käyttö kuitupohjaisissa pakkauksissa tekee tuotteista rasvaa ja kosteutta kestäviä, mutta se hankaloittaa myös niiden kierrättämistä. Niinpä nämä tuotteet päätyvät usein kaatopaikalle tai polttoon, ja ne voivat aiheuttaa muovin kertymistä luontoon.

Ratkaisu

Kotkamills on kehittänyt elintarvikepakkauksiin eristekerroskartongin. Materiaali kestää rasvaa ja kosteutta, ja se on täysin biohajoava ja kierrätettävissä nykyisissä kierrätysprosesseissa. Sitä voidaan myös käyttää helposti olemassa olevissa kierrätys- ja pakkausjalostusprosesseissa. Tuotteen rakenne mahdollistaa helpon teollisen käsittelyn ja pakkausmateriaalien kierrätyksen selluloosaksi ja sen jälkeen uusiksi paperi- ja kartonkituotteiksi. Kierrätetty kuitu on neitseellistä sellua edullisempaa, joten se vahvistaa kiertomateriaalien markkinoita.

Sahojen ylijäämähakkeen, joka on tuotteen pääasiallinen kuituraaka-aine, jalostaminen arvokkaammaksi tuotteeksi parantaa metsäteollisuuden resurssitehokkuutta ja mahdollistaa lisätuotot. Kotkamills tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa uusien jätteenlajittelumenetelmien kehittämiseksi, jotta materiaalien pysyminen kierrossa voidaan varmistaa.

Ympäristövaikutukset

Muoveja korvaamalla Kotkamills vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä pakkausteollisuudessa. Estokerroskartonki on täysin kierrätettävissä, mutta se on myös biohajoavaa ja voi näin vähentää muovin kertymistä luontoon ja estää mikromuoveja ja kemiallista saastumista.

Sosiaaliset vaikutukset

Uusi estokerroskartonki parantaa kuluttajien mahdollisuuksia valita kestävästi pakattuja tuotteita ilman ruokaturvallisuus- ja hygieniariskejä samalla, kun helppous pysyy entisellään. Vähentämällä luontoon kertyvän muovijätteen määrää Kotkamills vaikuttaa positiivisesti myös yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin.

Mistä on kyse?