Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Pientaloalueiden kierrätyspisteet

Pientaloalueiden kierrätysmahdollisuuksissa on parantamisen varaa. Molok tarjoaa kuntien jätehuoltoyhtiöille ratkaisuna Korttelikeräys-konseptia, eli pientaloalueiden kierrätyspisteitä. Näiden avulla kunnat voivat jopa tuplata kierrätysasteensa.

Julkaistu

Ongelma

Suomen kierrätysaste on EU:n tavoitetasoon nähden matalalla tasolla. Paljon kierrätyskelpoista jätettä hyödynnetään polttoaineena jätteenpolttolaitoksilla kierrättämisen sijasta, jonka seurauksena käyttökelpoisia raaka-aineita menee turhaan hukkaan.

Pientaloalueiden asukkailla ei ole usein kattavia jätteen lajittelumahdollisuuksia. Tavallisesti pihalla on vain yksi sekajäteastia ja muut jätelajit kerätään aluekeräyspisteillä kaukana kotoa. Kiinteistökohtaisen lajittelun ja keräyksen lisääminen kasvattaisi entisestään tyhjennyskäyntien määrää, mikä lisää raskasta liikennettä ja sen myötä päästöjä.

Ratkaisu: Pientaloalueiden kierrätyspisteet

Molokin korttelikeräyksen avulla voidaan kerätä pelkän sekajätteen sijaan jopa kahdeksaa jätelajia tehokkaasti pientaloasukkaiden yhteisellä pisteellä. Jäteautoliikenteen ja siitä johtuvien päästöjen määrä vähenee, kun yhä useampaa jätelajia kerätään samanaikaisesti. Samalla tilaa säästyy pihoilla muuhun käyttöön. Molokin korttelikeräyssäiliöiden avulla pientaloalueiden kierrätysaste voidaan jopa kaksinkertaistaa noin 25 prosentista 50 prosenttiin.

Ansaintamalli ja hyödyt Molokille

Kunnallinen jätehuoltoyhtiö tai kunta tarjoaa korttelikeräyspalvelun alueensa asukkaille. Molok myy tai liisaa korttelikeräyspisteen säiliöt kunnalle tai kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle, joka puolestaan laskuttaa asukkaita astioiden käytöstä ja tyhjennyksestä esimerkiksi vuosimaksulla.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Kunnallisen jätehuoltoyhtiön tyhjennyskäyntien määrä vähenee, mikä vähentää polttoaineiden kulutusta ja päästöjä sekä keräystyöhön kuluvaa aikaa. Keräyspisteiden investointikustannukset maksavat itsensä takaisin edullisimpina tyhjennyskustannuksina. Asukkaiden arki helpottuu, kun kierrätysmateriaalit voi viedä kävelymatkan päähän keräyspisteelle. Tilantarve kierrätykselle on kodeissa pienempi, koska pisteellä voi käydä useammin.

Mistä on kyse?