archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Puukerrostaloja riistiin­liimatuista massiviipuu­elementeistä

CrossLamin ja Hoiskon valmistamat ristiin laminoidut massiivipuuelementit mahdollistavat entistä paremmin nykyaikaisen ja kestävän puurakentamisen. Puukerrostalot sitovat hiiltä ja kestävällä metsänhoidolla saadaan uusiutuvasti raaka-ainetta.

Julkaistu

Ongelma

Perinteinen betonirakentaminen tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa runsaasti energiaa ja resursseja betonin raaka-aineiden louhimisen, kuljetuksen ja betonin valmistuksen seurauksena. Betonia valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista, ja sen jatkokäyttömahdollisuudet ovat matalien tuotantokustannusten ja rakentamisen laatuvaatimusten vuoksi rajalliset. Rakentamisen laatuongelmat puolestaan näkyvät rakennuskannan rapistumisena ja kärjistyvät esimerkiksi sisäilmaongelmina. Rakennusmateriaalien elinkaari on usein lyhyt.

Ratkaisu: kestävää ja viihtyisää puurakentamista CLT-elementeillä

HOISKO ja CrossLam valmistavat kotimaisesta massiivipuusta ristiinliimaustekniikalla CLT-elementtejä (cross-laminated timber), joilla voidaan korvata rakennusten kantavia runkomateriaaleja, eli tyypillisesti betonia ja terästä. CLT-elementit ovat myrkyttömiä, ja ne mahdollistavat myös korkeamman kerrostalorakentamisen puusta nopealla aikataululla.

Yritysten tuotteita käytetään esimerkiksi puukerrostalojen, koulujen ja pientalojen rakentamisessa sekä rakennusten puuosissa, kuten parvekkeissa. Myös lisäkerrosrakentaminen CLT-elementeillä onnistuu materiaalin keveyden vuoksi. HOISKOn valmistamista CLT-elementeistä rakennetut talot myös suunnitellaan alusta alkaen niin, että elementit voidaan tarvittaessa myöhemmin siirtää uuteen käyttötarkoitukseen. Puurakentamisella sidotaan hiiltä rakennuksiin ja vähennetään ilmakehään vapautuvia päästöjä: keskimäärin CLT-omakotitaloon on sitoutunut hiiltä noin 1000 kiloa kuutiota kohden.

Ansaintamalli ja hyödyt CrossLamille ja HOISKOlle

CrossLamin ansaintamalli perustuu CLT-levyjen myyntiin rakentajille ja valmistajille, jotka varustavat levyt käyttötarkoitukseen sopiviksi. HOISKOn tämänhetkinen ansaintamalli puolestaan perustuu CLT-levyjen valmistuksen lisäksi niiden jalostukseen, rakennuttajille ja rakennusliikkeille tarjottavaan neuvontaan sekä kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Molemmat myös hyödyntävät tuotannossa syntyvät sivuvirrat, kuten sahatavarasta tulevan hukan.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Rakentajalle rakennuksen rungon rakentaminen CLT-elementeistä on huomattavasti perinteisiä, niin sanottuja rankarunkoratkaisuja nopeampaa. Pitkälle esivalmistellun CLT-elementin avulla voidaan pienentää sään vaihteluihin liittyviä riskejä rakentamisaikana ja parantaa sisäilman laatua. CLT-levy on myös materiaalina kustannustehokas ja pitkäikäinen. Lisäksi puu on materiaalina helposti muokattavaa ja toimii ekologisen kestävyytensä ansiosta myös markkinointivalttina myyntityössä. Asukkaiden viihtyvyys on tutkimusten mukaan puukerrostaloissa betonielementtitaloja parempi.

Mistä on kyse?