Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Rakennusten elinkaaren arviointityökalu

Bionovan arviointityökalun avulla voidaan mitata rakennusten ja rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Rakennusalan toimijat voivat työkalun avulla tehdä ilmaston ja resurssienkäytön kannalta parempia valintoja.

Julkaistu

Ongelma

Rakennusten rakentaminen ja käyttö aiheuttavat noin 40 prosenttia energian käyttöön liittyvistä globaaleista ilmastopäästöistä ja vastaavat lähes 45 prosentista luonnonvarojen kulutuksesta. Suurimpaan osaan rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista voidaan vaikuttaa rakennusten suunnitteluvaiheessa.  Suunnittelun tueksi tarvitaan helposti saatavilla olevaa, luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa ratkaisujen ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajalta, mutta tietoa ei aina ole saatavilla tai sitä ei voida hyödyntää tehokkaasti.

Ratkaisu: Rakennusten elinkaaren arviointityökalu

Bionovan One Click LCA on arviointityökalu, jonka avulla rakennusalan toimijat voivat mitata rakennusten ja materiaalien elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ohjelmisto integroituu suunnittelutyökaluihin (esim. BIM) ja sisältää omat työkalunsa esimerkiksi hiilijalanjäljen mittaamiseksi ja ympäristösertifioinneille (LEED, BREEAM, ym.), infrahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnille ja kiertotaloudelle materiaalivirtojen vastuullisuuden näkökulmasta.

Käyttäjä voi verrata omia tuloksiaan vertailuaineistoon ja saa suosituksia paremmista materiaaliratkaisuista yli 10 000 materiaalin tietokannasta. Uusien rakennusten elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt on mahdollista leikata alle puoleen työkalun avulla.

Ansaintamalli ja hyödyt Bionovalle

Bionova myy verkkotyökalua vuosilisenssinä. Lisäksi yritys myy työkalua tukevia palveluita, koulutuksia ja laskentapalveluita. Työkalu on jo nyt käytössä yli 55 maassa ja on globaali markkinajohtaja rakennusalan elinkaariarvioinnin ohjelmistoissa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Suunnittelu- ja konsulttitoimistot löytävät työkalun avulla optimaaliset ratkaisut asiakkaidensa ilmastovaikutusten ja resurssienkäytön vähentämiseen. Kiinteistöjen omistajat löytävät tapoja vähentää kiinteistöjensä elinkaarivaikutuksia ja parantaa siten niiden arvoa ja houkuttelevuutta. Tuotevalmistajat voivat osoittaa tuotteidensa ympäristöhyödyt ja viestiä niistä ohjelmiston kautta.

Mistä on kyse?