Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Ratkaisu teknologian elinkaaren lopun hallintaan

Green4Good ratkaisee sähkölaitejätteen ongelman tarjoamalla kestävän hävittämispalvelun teknologialle.

Julkaistu

Green4Good auttaa organisaatioita hallitsemaan ensimmäisen elinkaarensa lopun saavuttaneita IT-laitteitaan ja myymään käytetyt laitteet seuraavalle käyttäjälle kilpailukykyiseen hintaan. Ohjelma varmistaa tuotteen elinkaaren pidentymisen, vähentää tarvetta valmistaa uusia laitteita ja tuottaa vahvistettuja päästövähennyshyvityksiä teknologian edelleenmyymisen ja kunnostuksen kautta.

CFI perusti Green4Good-palvelun seurattuaan vuosien ajan organisaatioiden tietämättömyyttä sähkölaitejätteen asianmukaisesta ja ympäristön kannalta vastuullisesta hävittämisestä. Samalla nämä organisaatiot eivät saaneet tuottoa vanhaksi jääneistä IT-laitteistaan. CFI halusi auttaa yrityksiä myös mittaamaan ympäristövaikutuksiaan ohjelman avulla. Tästä sai alkunsa Green4Good CarbonBank -hanke, joka tarjoaa yrityksille päästövähennyshyvityksiä ensimmäisen käyttöikänsä lopun saavuttaneista IT-laitteista ja mahdollisuuden hyvittää uusien IT-laitteiden ostot hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Ongelma

Suurin osa elektroniikan elinkaaren kasvihuonekaasupäästöistä syntyy valmistuksesta ja päivittäisen käytön energiankulutuksesta. Yritysten on jatkuvasti uusittava laitteitaan, jotka on suunniteltu vanhentumaan muutaman vuoden käytön jälkeen. Vanhentuneista ja hävitetyistä laitteista 80 prosenttia päätyy kaatopaikalle ongelmajätteenä tai osaltaan ylläpitämään kehittyvien maiden romun kerääjien huonoja työolosuhteita ja oikeuksia.

Ratkaisu

Green4Good-hanke tarjoaa organisaatioille vastuullisen hävityspalvelun IT-laitteille ja vahvistettuja päästövähennyshyvityksiä. Green4Good-ohjelman avulla organisaatiot voivat kunnostaa, myydä edelleen tai lahjoittaa erilaista tekniikkaa, auttaen yrityksiä vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Vastaanotettu teknologia käsitellään turvallisesti, ja siitä 90 prosenttia otetaan uusiokäyttöön ja myydään sekundaarimarkkinoille. Green4Goodilla on myös oma kauppapaikka kunnostamalleen tekniikalle. Loput 10 prosenttia tekniikasta, jolla ei ole jälleenmyyntiarvoa, kierrätetään vastuullisesti paikallisten kumppaneiden kautta niin, että mitään ei päädy kaatopaikalle.

Green4Good mahdollistaa ajattelumuutoksen kohti kiertotaloutta yrityksille, jotka eivät muuten uskoisi, että käytetyistä IT-laitteista voidaan saada merkittävää hyötyä.

Ympäristövaikutukset

Tähän mennessä Green4Good-hankkeen kautta on myyty yli 1,8 miljoonaa ensimmäisen käyttöikänsä päätöksen saavuttanutta IT-laitetta. Green4Good on välttänyt yli 500 000 tonnin hiilidioksidipäästöt ja sen seurauksena myöntänyt vastaavan määrän päästövähennyshyvityksiä, joita organisaatiot voivat käyttää hiilenvähennystavoitteidensa täyttämiseen.

Sosiaaliset vaikutukset

Green4Good lisää kestävän kuluttamisen vaihtoehtoja myymällä korkealaatuisia kunnostettuja tuotteita merkittävällä alennuksella. Yritys tarjoaa eri sosioekonomisista taustoista tuleville ihmisille mahdollisuuksia hankkia tekniikkaa sekä mahdollistaa kaikkien osallistumisen kiertotalouteen. Green4Goodin koko arvoketju toimii Pohjois-Amerikassa, jotta yritys voi varmistaa, että kaikki käsittely on paikallista ja turvallista ja edistää kotimaan työllisyyttä. Green4Good tukee yhteisöjä kannustamalla osallistuvia yrityksiä lahjoittamaan tekniikan edelleenmyynnistä saatavat tulonsa paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja voittoa tavoittelemattomille tahoille.

Mistä on kyse?