Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Reaaliaikainen kunnossapito pidentää teollisuus­laitteiden käyttöikää

Konecranesin Lifecycle Care -palvelukonsepti pidentää laitteiden elinikää reaaliaikaisen kunnossapidon mahdollistavalla etävalvonnalla. Palvelun avulla voidaan ennakoida laitteiden huoltoja sekä arvioida suuremman uudistuksen tarvetta, eli laitteen modernisointia.

Julkaistu

Ongelma

Teollisuuden laitteita korvataan tai niiden komponentteja vaihdetaan usein varmuuden vuoksi, jo ennen kuin ne ovat elinkaarensa lopussa. Laitteiden todellista jäljellä olevaa käyttöikää on vaikea ennalta arvioida ilman laitteen kunnosta ja käytöstä kertovaa dataa. Tarpeettomat huoltokäynnit ja liian aikaisin vaihdetut varaosat lisäävät luonnonvarojen käyttöä ja aiheuttavat turhia kustannuksia, mikä lisää myös jätteen määrää ja logistiikasta aiheutuvia päästöjä.

Ratkaisu: Reaaliaikainen kunnossapito pidentää teollisuuslaitteiden käyttöikää

Konecranesin palvelukonsepti Lifecycle Care pidentää laitteiden elinikää ja maksimoi niiden turvallisuuden ja tuottavuuden. Laitteet ovat liitetty verkkoon ja etävalvonnan avulla laitteiden kunnosta saadaan reaaliaikaista tietoa, mikä auttaa huoltojen suunnittelussa.

Lisäksi palvelun avulla voidaan arvioida asiakkaan laitteen modernisoinnin tarvetta. Modernisointi, eli laitteen kokonaisvaltaisempi uudistaminen, pidentää niiden elinkaarta, pienentää niiden ylläpitokustannuksia sekä parantaa esimerkiksi kapasiteettia, nopeutta, tehoa ja kuorman hallintaa.

Ansaintamalli ja hyödyt Konecranesille

Konecranes myy Lifecycle Care -konseptia, johon kuuluu laitteesta kerättävän datan käyttöoikeus asiakkaalle. Konseptiin liittyen he myyvät myös kunnossapitosopimuksia, sillä pääsy kerätyn datan äärelle saa asiakkaan valitsemaan Konecranesin todennäköisemmin myös kunnossapidon kumppaniksi.

Palvelun avulla voidaan vähentää tarpeettomia huoltokäyntejä ja huoltologistiikasta syntyviä päästöjä. Konecranesin isoimmissa nostureissa terästä voi olla jopa satoja tonneja, ja modernisoimalla vanhoja laitteita pystytään säästämään merkittäviä määriä terästä ja vähentämään teräksen valmistuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaalle voidaan tarjota reaaliaikaista dataa laitteiden käytöstä, vähentää nostureiden ja sen komponenttien tarpeetonta huolto- ja korjaustarvetta sekä korvata laitteet ja niiden osat vasta niiden elinkaaren lopussa, mikä vähentää tarpeettomista huoltokäynneistä syntyviä kustannuksia asiakkaille. Asiakas saa pitkäikäisemmän laitteen, jota huolletaan todellisen huoltotarpeen mukaisesti.

Mistä on kyse?