Julkaistu 15.08.2017

Riihimäen kaupunki nostaa kehitysideat esiin

Riihimäen kaupunki ideoi Kyvyt käyttöön -työkalun nostaakseen työntekijöiden kehitysideat entistä paremmin esille.

Työpaikka

Riihimäen kaupunki

Uudistumiskysymys

“Kuinka saamme luotua organisaatioon toimintatavan, jossa verkostomaisesti ratkotaan työhön liittyviä kysymyksiä?”

Työkalun nimi

Kyvyt käyttöön

Kenelle?

Kaikille työntekijöille.

Työkalun kuvaus

“Luomme nopeat ja helpot kanavat kehitysideoiden esiintuomista varten ja keräämme ne ideapankkiin. Koulutamme sisäisiä kehittäjiä, joiden tehtävänä on läpikäydä kehittämisideoita ja etsiä sopivat osaajat kuhunkin tilanteeseen. Kannustamme koko henkilöstöä kehitysideoiden esiin tuomiseen ja löytämään eri alojen osaajia. Pyydämme jokaista tuomaan esiin omat ja työkaverin kyvyt. Palkitsemme syntyneistä ideoista parhaat.”

Avainsanat

  • ideapankki
  • osaajat esiin
  • kehittämispajat

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä

Salla Hellman, salla.hellman(at)riihimaki.fi

Mistä on kyse?