archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ruuantuotanto mullistuu uusilla kasvatusmenetelmillä

Silmusalaatti tekee sitä, mistä monet ovat vain puhuneet pitkään: tuottaa ravinteikasta ruokaa resurssitehokkaasti. Uusi kasvatusmenetelmä mahdollistaa hallitun tuotantoprosessin. Silmusalaatti kiinnostaa omasta ja maapallon hyvinvoinnista kiinnostunutta kuluttajaa.

Julkaistu

Ongelma

Maatalous on toiminut nykyisessä, resurssi-intensiivisessä muodossaan jo pitkään. Perinteinen viljely vaatii muun muassa runsaasti vettä, kun taas kasvihuoneet kuluttavat tyypillisesti paljon energiaa. Lisäksi nykymuotoinen maatalous on tukiriippuvaista, eivätkä maataloustuet ohjaa välttämättä riittävästi resurssien kestävään käyttöön tällä hetkellä. Samaan aikaan maapallon väestömäärä kasvaa. Ruuantuotantoa pitäisi uudistaa niin, että ravitsevaa ruokaa riittää kaikille.

Ratkaisu: ravintotiheää ruokaa energiatehokkaasti

Silmusalaatti tuottaa idätettyä salaattia. Kasvien silmujen ja versojen ravintotiheys on täysikasvuista kasvia parempi. Lisäksi yrityksen kasvatusmenetelmän avulla idätetyn salaatin valmistusta saadaan viivästettyä ja säilyvyyttä pidennettyä. Kasveja on mahdollista idättää lähellä asiakkaita, vertikaalisena kaupunkiviljelynä. Kasvatus voidaan toteuttaa ikkunattomassa tilassa maan alla, mikä takaa kasvihuoneita merkittävästi paremman energiatehokkuuden. Lisäksi kasvatusmenetelmä säästää ilman vedenkierrätystäkin merkittävän määrän vettä, sillä menetelmä kuluttaa sitä kymmenesosan verrattuna perinteiseen kasvihuoneviljelyyn. Silmusalaatin tuotteet ovat myös luomua.

Ansaintamalli ja hyödyt Silmusalaatille

Silmusalaatin ansaintamalli perustuu silmusalaattituotteisiin, joita toimitetaan kaupan keskusliikkeiden kautta myyntiin vähittäiskauppoihin. Tuotemyyntiin perustuva ansaintamalli mahdollistaa toiminnan kehittämisen tulorahoitteisesti. Tuotemyynti mahdollistaa myös suoran asiakaspalautteen saamisen, mikä edesauttaa tuotteiden kehittämistä.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Silmusalaatin asiakkaita ovat kaupan keskusliikkeet, mikä takaa laajan markkinapeiton. Loppukäyttäjä eli kuluttaja voi päätyä silmusalaattiin monista eri syistä: ostomotivaatio voi liittyä luomu- ja lähiruuan hankintaan, salaatin ravintotiheyteen, sen makuun, kauppakestävyyteen tai käyttöön ruokien koristelussa.

Mistä on kyse?