Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Soilfood jalostaa lannoitteita teollisuuden sivuvirroista: ”Jalostetut tuotteet tekevät maanviljelijöiden pelloista hiilinieluja”

Soilfood tekee teollisuuden sivuvirroista lannoitteita ja maanparannusaineita maanviljelyyn. Sivuvirroista jalostetut ravinteet sitovat myös hiiltä maaperään. Yrityksen toimitusjohtajan ja perustajan Eljas Jokisen mukaan toimintamallissa voittavat niin teollisuus, maanviljelijät kuin ympäristö.

Julkaistu

“Ajatus sivuvirtojen hyödyntämisestä syntyi, kun työskentelin Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla. Siellä huomasin, miten paljon lantaa syntyy lypsytilan sivutuotteena. Lanta sisältää ravinteita, mutta se on liian laimeaa, jotta se toimisi sellaisenaan hyvänä lannoitteena. Soilfood tarjoaa tuotteita, joilla lannan ravinnepitoisuuksia voidaan nostaa tai tasapainottaa ja näin siitä saadaan jalostettua parempaa lannoitetta. Tätä samaa ajatusta olemme tuoneet nyt teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen ja jalostamiseen.

Soilfood ottaa teollisuuden tuotannossa syntyvät kuitu- ja ravinnepitoiset sivuvirrat hyötykäyttöön. Tutkimme ja analysoimme erilaisten teollisuudenalojen kuitu- ja ravinnepitoisia sivuvirtoja ja selvitämme, soveltuvatko ne lannoitteiden tai maanparannusaineiden raaka-aineeksi.

Tällä hetkellä hyödynnämme sivuvirtoja muun muassa metsä-, elintarvike-, bio- ja kemianteollisuudesta. Käytämme esimerkiksi elintarviketeollisuudessa perunan, sokerijuurikkaan, ja sokerien jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja, sekä metsäteollisuuden lietteitä, joita käyttämällä sidotaan hiiltä ja ravinteita peltoon. Sivuvirtoja tulee meille jo noin 50 tehtaasta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Aiemmin teollisuuden sivuvirrat ovat menneet poltettavaksi tai kaatopaikalle. Niin käy yhä valtaosalle teollisuuden sivuvirroista. Kun sivuvirtoja poltetaan, syntyy hiilidioksidipäästöjä. Samalla menetämme hyviä ravinteita, joita voitaisiin käyttää peltojen lannoittamiseen fossiilisten ravinteiden sijaan.

Jalostamme Soilfoodissa sivuvirroista maanparannuskuituja, jotka myymme eteenpäin maanviljelijöille. Kuitu sitoo hiiltä, hajoaa hitaasti, parantaa pellon kasvukuntoa sekä lisää satoa. Vuonna 2020 toimintamme vähensi 24 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 2 300 suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Uusin aluevaltauksemme on pelloille syntyvien hiilinielujen myynti päästökompensaatiokaupassa. Kun sivuvirtojen sisältämä hiili sidotaan peltoon, muodostuu hiilinielu. Maanparannuskuitujen käyttämisestä syntyneet hiilinielut verifioidaan riippumattomalla osapuolella ja myydään Puro.earth -markkinapaikalla toiselle yritykselle päästöjen kompensointiin.

Päästökaupasta saatavat tulot jaetaan tasan meidän, maanviljelijän ja sivuvirran toimittaneen teollisuuden toimijan kesken. Mallissa voittavat niin teollisuus, maanviljelijät kuin ympäristö.

Olemme oppineet paljon sitten yrityksen perustamisen. Alussa ideaamme kyseenalaistettiin, mutta nyt ihmiset ymmärtävät toimintamallin hyödyt, ja maanviljelijät ovat lähteneet hyvin mukaan toimintaan. Soilfoodin jalostamaa maanparannuskuitua käytetään jo noin 200 maatilalla, ja maatalousasiakkaita meillä on yhteensä 1 500.

Tämä on monimutkaista liiketoimintaa, sillä teollisuuden sivuvirtoja on monenlaisia ja niiden laatu ja määrä vaihtelee. Kannattavuutemme perustuukin siihen, että tunnistamme erilaisia sivuvirtoja hyödynnettäväksi ja teemme jalostuksen kustannustehokkaasti. Viime vuonna teimme ensimmäistä kertaa selvästi voitollisen tuloksen, ja tulevaisuus näyttää hyvältä.”

– Eljas Jokinen, toimitusjohtaja ja perustaja

 

Mistä on kyse?