archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SOL lisää tiimityötä

SOL itseohjautuvuuden startup on SOL:n kehittämä työkalu, joka kannustaa työntekijöitä työskentelemään aiempaa itseohjautuvammin. Tavoitteena on parantaa itseohjautuvuuden kautta asiakaskokemuksen laatua ja oman työn merkityksellisyyden kokemista.

Julkaistu

Työpaikka

SOL

Uudistumiskysymys

”Miten kehitämme työntekijöille uuden, itseohjautuvuuteen perustuvan, tuottavan toimintatavan, jolla vaikutetaan asiakaskokemuksen laatuun ja oman työn merkityksellisyyteen?”

Työkalun nimi

SOL itseohjautuvuuden startup

Kenelle?

Asiakkaille, työntekijöille ja esimiehille.

Työkalun kuvaus

”Tavoitteenamme on rakentaa SOL:ssa itseohjautuvuuden ja tiimiytymisen malli/mallit ohjeistuksineen. Haluamme selvittää, miten työ voidaan tehdä itseohjautuvasti pienemmällä palveluesimiehen panoksella ja valvonnalla. Vapautamme esimiehen energiaa asiakastyöhön, jolloin esimiehen rooli muuttuu enemmän valmentavaksi, coachaavaksi ja palvelevaksi.

Tiimiytys on tässä mallissa avainsana. Luomme asiakaskohteisiin palveluvastaavien tiimejä, jotka vastaavat yhdessä työnsä tuloksesta. Samalla kykenemme tekemään muutostilanteissa tarvittavia päätöksiä tiimeissä työn sujuvuuden varmistamiseksi. Esimiehen ei tarvitse puuttua joka asiaan. Tiimin jäsenet tsemppaavat toisiaan yhä parempiin suorituksiin.

Oleellista on pystyä rakentamaan mallit tiimeistä erilaisissa työympäristöissä:
1. Yksi asiakaskohde, monta työntekijää.
2. Yksi asiakaskohde, yksi työntekijä.
3. Yksi työntekijä, monta asiakaskohdetta.
4. Monta työntekijää, monta asiakaskohdetta.”

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä

Timo Sairanen, timo.sairanen(at)sol.fi

Mistä on kyse?