Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Suurista infrastruktuurihankkeista kiertotalouden mukaisia

Kiertotalouden soveltaminen suuriin infrastruktuurihankkeisiin edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kiertotalousratkaisujen vakiinnuttamisessa. ACCIONAn ratkaisu perustuu tähän. Viestintäalustallaan yritys saa syvän ymmärryksen ratkaistavista ongelmista sekä parhaista teknologioista, joita hankkeissa voidaan hyödyntää.

Julkaistu

Kiertotalous sisältää monia eri konsepteja, eikä niiden soveltamiseen ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. ACCIONA pyrkii soveltamaan kiertotalouden periaatteita suurissa infrastruktuurihankkeissaan. Hankkeisiin sisältyy uusiutuvan energian, liikenteen ja rakennusalan töitä miljardien dollarien edestä.

Yhtiön eri yksiköiden välisen yhteistyön edutovat olleet ratkaisevan tärkeitä kiertotalouden käytäntöjen kehittämisessä ACCIONAssa. Organisaatio on pyrkinyt luomaan koko yrityksen kattavan symbioosin, jossa eri yksiköt tukevat toisiaan. Näin yksiköt voivat tehdä yhteistyötä, oppia toisiltaan, hyötyä toisistaan ja mahdollistaa innovatiiviset kiertotalouden ratkaisut eri toimialoilla.

Ongelma

Liikenne- tai energiainfrastruktuurinn kaltaisten suuren mittakaavan hankkeiden rakentamisella on monia haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet saattavat kuluttaa paljon materiaaleja, jotka ovat energiaintensiivisiä ja joita ei käytetä tehokkaasti tai kierrätetä asianmukaisesti. Suunnitteluvaiheissa ei usein oteta huomioon vaikutusta paikallisiin ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Ratkaisu

ACCIONA on infrastruktuuriratkaisuissaan sitoutunut kiertotalouteen ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan. ACCIONAn eri yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä tarjotakseen kokonaisvaltaisen kiertotalousratkaisun muun muassa energian tuotannossa ja energiatehokkuudessa, vesihuollossa ja vedenkäsittelyssä, jätehuollossa, saastuneiden maiden ennallistamisessa ja rakennusmateriaalien ekosuunnittelussa. Yksiköt soveltavat teknologioita, liiketoimintamalleja ja innovatiivisia lähestymistapoja infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan sen koko elinkaaren ajan.

ACCIONA noudattaa infrastruktuurin kiertotalousratkaisuissa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon kuuluu myös paikallishallinnon ja yhteisöjen osallistuminen. Niinpä yhtiö on kehittänyt käyttöönsä sisäisen ja ulkoisen viestintäalustan saadakseen vankan ymmärryksen ratkaistavista ongelmista ja tunnistaakseen parhaat käytettävissä olevat teknologiat, joita muokataan ongelmien luonteen mukaan. Julkisen sektorin ja yhteisöjen palautteen avulla voidaan ehdottaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka mukautuvat niin kiertotalouden tarpeisiin kuin aikatauluihin ja julkisiin budjetteihin.

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutus vaihtelee infrastruktuurihankkeen luonteen mukaan. Yleisesti ottaen yhtiö saavuttaa kokonaisvaltaisen lähestymistapansa ansiosta merkittäviä säästöjä materiaalien käytössä ja tuottaa jätteelle lisäarvoa (esim. metrotyömaalla kaivetun maa-aineksen käyttö kaivosten ja louhosten ennallistamiseen). Lisäksi ACCIONA luo toiminnallaan kasvihuonekaasujen sekä muiden ilmakehän saasteiden päästövähennyksiä, minkä ansiosta yhtiö on hiilineutraali.

Sosiaaliset vaikutukset

Yhtiö ottaa infrastruktuurihankkeidensa yhteiskunnalliset hyödyt huomioon konsultoimalla paikallishallintoa ja -yhteisöjä hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Yhteiskunnallinen hyöty liittyy työpaikkojen luomiseen sekä suoraan (esim. infrastruktuurihankkeen työllistämisvaikutus sen aikana ja valmistumisen jälkeen) että välillisesti (esim. liikenteen parannukset yhteisöissä, jotka eivät sijaitse liikenteen solmukohdissa).

Mistä on kyse?