Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tehtaiden AirBnB

Combi Works on luonut globaalisti toimivan AirFaas-palvelun, jonka avulla tehtaiden vajaakäytöllä olevia resursseja jaetaan muiden yritysten käyttöön. Pilvipalvelussa toimiva järjestelmä vähentää tarvetta rakentaa uusia tuotantolaitoksia.

Julkaistu

Tämä artikkeli on tehty vuosina 2017-2019 kerätylle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle. Tutustu vuonna 2021 koottuun uuteen Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listaukseen, jossa Combi Works on myös mukana.

Ongelma

Valmistavan teollisuuden tehtaat käyttävät usein laitteita vain osan aikaa, vaikka yritykset ovat aluksi investoineet laitteisiin huomattavia määriä rahaa. Tuotantolaitteisiin tehdyt investoinnit eivät käyttämättömänä tuota mitään ja laitteisto vanhentuu ilman käyttöä. Tuotantolaitteita tarvitsevat ja niitä vajaakäytöllä pitävät yritykset eivät myöskään tällä hetkellä löydä toisiaan helposti globaaleilla markkinoilla.

Ratkaisu: Tehtaiden AirBnB

Combi Works on perustanut ympäri maailmaa toimivan tehtaiden tuotantolaitteistojen vuokrauspalvelun AirFaasin. Pilvipalvelun avulla tuotantolaitosten vajaakäytölle jäävää laitteistoa jaetaan muille yrityksille. Tarjouspyyntö, hankinta, rahoitus ja muut tarpeelliset tehtävät hoituvat avoimen AirFaas-järjestelmän kautta. Järjestelmässä asiakas voi ilmoittaa tarpeistaan sekä tuotantolaitteiston omistaja vapaasta kapasiteetista.

AirFaas-palvelu yhdistää laitteistoa omistavat ja laitteistoa tarvitsevat uudella tavalla, joka mahdollistaa yhteistyön ja kiertotalouden toteutumisen. Kun tuotantolaitteistoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarve rakentaa uusia laitteita ja tehtaita vähenee ja samalla tuotannon hiilijalanjälki pienenee. AirFaas mahdollistaa asiakasta lähellä olevien vajaakäytöllä olevien laitteistojen hyödyntämisen, kun aiemmin tuotanto on saattanut tapahtua pitkänkin välimatkan päässä.

Ansaintamalli ja hyödyt Combi Worksille

Jokainen mukaan liittyvä tehdas tuo palvelun käyttäjiksi asiakkaansa, ja toisaalta asiakkaat omat toimittajansa. Palvelu on tällä hetkellä (kevät 2019) maksuton sen käyttäjille, mutta tulevaisuudessa hinnoittelu tulee perustumaan asiakkaiden ja toimittajien välisten kauppojen osalta perittäviin pieniin transaktiokustannuksiin.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Palvelun käyttäjät saavat käyttöönsä avoimen jakamisalustan, jolla tehtaat voivat nostaa omaa käyttöastettaan ja tuotantoresursseja tarvitsevat voivat hankkia sitä omistamatta tehtaita. Yritykset näkevät järjestelmässä laajasti eri toimijoiden tietoja, mikä tekee tehtaiden tarjoamisesta ja hankkimisesta helppoa. Tehtaiden laitteistoja käytetään tehokkaammin, mikä vähentää tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Mistä on kyse?