Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Teknologiapohjainen ratkaisu kehittää kiertotalouden mukaista muotiteollisuutta

Nykyaikainen muotiteollisuus tukee kestämättömiä kulutustapoja ja liiallista luonnonvarojen käyttöä. JEPLANin BRING mahdollistaa tekstiilien kierrättämisen ja kestävämmät kulutustavat.

Julkaistu

JEPLAN pyrkii luomaan muotiteollisuudelle kiertotalouden ekosysteemin kehittämällä kierrätysteknologiaa ja rakentamalla kiertotalouden mukaisia toimitusketjuja. Yritys painottaa erityisesti kuluttajakäyttäytymisen muutosta. JEPLAN kerää vanhoja vaatteita kuluttajilta, kierrättää ne kemiallisesti ja myy materiaalin takaisin kumppaneilleen. Useat suuret toimijat osallistuvat toimitusketjuun Japanissa, ja ratkaisua pilotoidaan parhaillaan Ranskassa, mikä kertoo sen suuresta skaalautuvuuspotentiaalista.

Vuonna 2017 JEPLAN investoi 25 miljoonaa euroa pilottilaitokseensa, joka erikoistuu polyesteriin. Kolme vuotta myöhemmin JEPLANin BRING hyödyntää monia eri teknologioita ja jatkaa kehitystyötä ja kaupallista tuotantoa yhdessä useiden vaatemerkkien ja teknologioiden tarjoajien kanssa.

Ongelma

Muotiteollisuuden tekstiilien arvoketju on edelleen lineaarinen, ja maailmanlaajuisesti vain murto-osa käytetyistä tekstiileistä kierrätetään. Kierrätysmateriaalien käyttö muodissa on kasvussa, mutta uutta kierrätysteknologiaa tarvitaan materiaalien kierron sulkemiseen ja alan haitallisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämiseen. Kuluttajilla ei myöskään ole usein riittävästi motivaatiota tuoda käytettyjä vaatteita keräyspisteisiin kierrätettäväksi.

Ratkaisu

JEPLAN kierrättää tällä hetkellä polyesteriä ja puuvillaa ja myy kierrätetyt materiaalit takaisin kumppaneilleen. Näin ratkaisu vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien resurssien käyttöä ja tekstiilijätteen määrää sekä edistää kiertotaloutta niin yritys- kuin kuluttajatasolla.

JEPLANin BRING-hanke kutsuu kuluttajia palauttamaan vanhat vaatteensa kauppoihin. Hanke on perustettu yhteistyössä useiden suurten muotimerkkien kanssa. Nämä kumppanit vastaanottavat käytettyjä vaatteita myymälöissään, ja JEPLAN tarjoaa tuotteiden kierrätyksen palveluna.

Suurin panos kiertotalouteen on uudenlaisen kulutuskulttuurin luominen. JEPLAN edistää kiertotaloutta ja siirtymää pois nykyisestä lineaarisesta tekstiiliteollisuudesta luomalla kuluttajille kannustimia käytettyjen vaatteiden palauttamiseen kauppoihin.

Itse teknologia tukee siirtymistä öljyttömään tekstiiliteollisuuteen syrjäyttämällä nykyisen öljypohjaisten tuotteiden valmistusprosessin.

Ympäristövaikutukset

JEPLAN on kerännyt 3 000 tonnia käytettyjä vaatteita BRING-hankkeen käynnistymisen jälkeen, ja näin se vähentää neitseellisten ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien raaka-aineiden käyttöä tuottamalla kierrätettyjä raaka-aineita. Ratkaisu auttaa vähentämään myös poltettavia tai kaatopaikalle päätyviä jätevirtoja tarjoamalla jälleenmyyjille keräysjärjestelmän.

Sosiaaliset vaikutukset

JEPLAN tuo kestävät kulutusvaihtoehdot paremmin asiakkaidensa saataville, ja yhtiö pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta kiertotalouteen perustuvasta muodista. Yritys on vaikuttanut myönteisesti paikallisyhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin vähentämällä tekstiilien polttamiseen liittyviä haittoja.

Mistä on kyse?