archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tekstiilikuituja kierrätysmassasta

Hankalat jätevirrat, kuten poistotekstiilit ja kierrätyskuidut, voivat luoda entistä korkeampaa lisäarvoa uusina tuotteina. Infinited Fiber valjastaa kierrätyskuidut uusiokäyttöön ja valmistaa niistä uutta raaka-ainetta tekstiilituotteille.

Julkaistu

Ongelma 

Tekstiiliteollisuus on yksi maailman saastuttavimmista toimialoista. Esimerkiksi puuvillan tuotantoon vaaditaan valtavia määriä vettä, maa-alaa ja kemikaaleja, minkä vuoksi puuvillakuidun tulevaisuuden saatavuus on vaakalaudalla. Öljypohjaisista tekstiileistä puolestaan vapautuu pesuveden mukana mikrokuituja vesistöihin. Samaan aikaan vaatteiden elinikä on käynyt entistä lyhyemmäksi ja 85 prosenttia tekstiilijätteestä päätyy kaatopaikalle. 

Ratkaisu: jätteestä tekstiilikuitua 

Infinited Fiberin teknologialla voidaan tuottaa tekstiili-, paperi- ja kartonkijätteestä puuvillan kaltaista, pehmeää tekstiilikuitua. Raaka-aineiden sisältämä selluloosa prosessoidaan 100-prosenttiseksi selluloosaliuokseksi ja uudelleenmuotoillaan suulaketekniikalla takaisin valmiiksi kuiduksi. Kuidulla voidaan ratkaista sekä tekstiilintuotannon että tekstiilien loppusijoituksen aiheuttamia ympäristöongelmia. 

Ansaintamalli ja hyödyt Infinited Fiberille 

Yritys myy teknologialisenssejä kuidun valmistukseen. Kuidun käyttökelpoisuus on pystytty osoittamaan laboratoriomittakaavassa, ja seuraava askel on Espoossa käynnistyvä pilottitehdas. Teknologialisenssi tulee olemaan valmis globaaleille markkinoille vuosien 2018-2019 aikana. Lisenssin myynnin ansiosta yrityksen ei tarvitse sijoittaa omaa pääomaa kaikkiin teknologiaa hyödyntäviin tuotantolaitoksiin. 

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 

Puuvillan kaltaiselle, ekologisesti tuotetulle kuidulle on kysyntää globaaleilla tekstiiliteollisuus- ja kuluttajamarkkinoilla. Infinited Fiber tarjoaa mittavia brändihyötyjä asiakkaille, jotka etsivät kestävämpiä vaihtoehtoja tekstiilikuiduiksi – asiakkaat pystyvät ratkaisun avulla myös varmistamaan kohtuuhintaisen ja kierrätettävän tekstiilin saannin myös tulevaisuudessa.  

Mistä on kyse?