Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Teollisuuden jätteistä betonia korvaavia tuotteita

Betolarin teknologialla voidaan jalostaa metsä-, kaivos-, teräs- ja energiateollisuuden tuotannon jätteistä ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, geopolymeerejä. Näillä materiaaleilla on sama suorituskyky, esimerkiksi lujuus, kuin perinteisellä betonilla, mutta jopa 90 prosenttia pienempi hiilijalanjälki.

Julkaistu

Tämä artikkeli on tehty vuosina 2017-2019 kerätylle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle. Tutustu vuonna 2021 koottuun uuteen Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listaukseen, jossa Betolar on myös mukana.

Ongelma

Noin 5-8 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu sementin tuotannosta, mikä on enemmän kuin esimerkiksi lentoliikenteestä syntyvät päästöt. Sementin valmistukseen käytetään lisäksi suuria määriä uusiutumattomia raaka-aineita, joiden käsittely kuluttaa paljon energiaa. Rakennusten yhteenlasketun pinta-alan arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan, mikä tulee johtamaan myös kasvavaan sementin tuotantoon ja tämän myötä sementin ilmastopäästöjen kasvamiseen entisestään.

Ratkaisu: Teollisuuden jätteistä betonia korvaavia tuotteita

Betolarin teknologialla voidaan jalostaa metsä-, kaivos-, teräs- ja energiateollisuuden sivuvirroista ympäristöystävällisiä, geopolymeeripohjaisia rakennusmateriaaleja. Näillä materiaaleilla on jopa 90 prosenttia pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisellä sementtipohjaisella betonilla. Ratkaisu myös pienentää jäteongelmia mm. metsä-, kaivos-, teräs- ja energiateollisuudessa sekä säästää neitseellisiä raaka-aineita betonion tuotannossa käytettyjen sementin ja puhtaan kiviaineksen osalta.

Ansaintamalli ja hyödyt Betolarille

Yritys tuotteistaa ratkaisut Suomessa, jonka jälkeen ansaintamalli Suomen ulkopuolella rakentuu lisenssisopimuksen kautta. Lisensioitavana ratkaisuna on Betolarin kehittämä rakennusmateriaalien resepti- ja valmistusteknologia, jossa käytetään edistyksellistä analytiikkaa. Järjestelmän avulla voidaan helpommin hallita raaka-aineiden koostumuksen muutoksia tuotantoprosessissa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Ratkaisun avulla teollisuusyritykset pystyvät hyödyntämään jätteensä ja säästävät siten jätteen vastaanotossa maksettavissa porttimaksuissa sekä vähentävät ympäristöjalanjälkeään. Rakennusalan yrityksille vuorostaan avautuu mahdollisuus hyödyntää kustannustehokasta, hiilineutraalia rakennusmateriaalia, joka on yhtä kestävää kuin sementtipohjainen betoni. Koska raaka-aineen kustannus on alhainen, liiketoiminta voi olla kannattavampaa kuin perinteisesti.

Mistä on kyse?