archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teollisuuden jätteistä biokomposiittituotteita

UPM Raflatacin RafCycle-palvelun avulla jätteestä saadaan paperin ja biokomposiitin raaka-ainetta. Palvelu on hieno osoitus siitä, miten perinteisellä alalla toimiva teollisuustuotantoyritys voi pyrkiä etsimään uusia tapoja vähentää syntyvää jätettä myös oman toimintansa ulkopuolelta.

Julkaistu

Ongelma 

Pakkauksiin kiinnitettävien etikettien raaka-aineena toimivan tarralaminaatin valmistuksessa, painotalojen painoprosessissa ja tarraetikettien kiinnittämisvaiheessa syntyy jätettä, joka on hankalasti kierrätettävää: tarralaminaatti ja sen taustapaperi sisältävät useita erilaisia komponentteja, kuten muovia, paperia, silikonia ja liimaa. Tällainen hankalasti kierrätettävä jäte joudutaan usein polttamaan, ja sitä kertyy Euroopan tasolla jopa 600 000 tonnia vuodessa. 

Ratkaisu: tarraetikettijätteestä paperin ja biokomposiitin raaka-aineeksi 

UPM:n palvelukonsepti RafCycle® kierrättää tarraetikettijätteen paperin ja biokomposiitin raaka-aineeksi. Jäte kerätään omilta tarralaminaattitehtailta sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien tuotantolaitoksilta. Yrityksen omaa sekä asiakkaiden tarralaminaattijätettä käytetään UPM ProFi -puumuovikomposiitissa, josta valmistetaan mm. terassilautoja. Loppukäyttäjiltä kerättävästä tarran taustapaperista valmistetaan puolestaan kierrätyspaperia. Tarrojen taustapaperi sisältää muutamia prosentteja silikonia, jonka erottamiseksi yritys on kehittänyt oman teknologian.

Ansaintamalli ja hyödyt UPM Raflatacille 

UPM kerää asiakkaidensa ja loppukäyttäjien tarrajätettä tiheän toimitusverkostonsa avulla. Tällä tavoin yritys pystyy samalla sekä tarjoamaan asiakkailleen helpon kierrätysratkaisun että parantamaan omaa kierrätyspaperin saantiaan. Konseptin avulla UPM pääsee myös läheisempään kontaktiin asiakkaidensa sekä etikettien loppukäyttäjien kanssa ja ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan. 

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 

UPM Raflatacin asiakkaat saavat ratkaisun jäteongelmaan ja pystyvät pienentämään ympäristökuormitustaan. Yritys järjestää jätteen keruun ja kuljetuksen suoraan käyttöpaikalta. Samalla aiemmin kustannuksia aiheuttaneesta jäte-erästä päästään eroon alhaisemmin kustannuksin. 

Mistä on kyse?