Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen regeneratiivisessa maataloudessa

Maatalous aiheuttaa kymmenesosan EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Soilfood vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kierrättämällä teollisuuden sivutuotteita maaperän parannusaineiksi, lannoitteiksi ja maatalouskalkiksi.

Julkaistu

Soilfood mahdollistaa materiaalien kierrätyksen sellaisten toimialojen välillä, jotka eivät perinteisesti ole tehneet yhteistyötä. Ratkaisu hyödyntää yhden toimialan sivutuotteita tuottaakseen kestävän materiaalivaihtoehdon toiselle toimien välittäjänä, joka luo kummallekin osapuolelle sekä rahallista että ekologista arvoa.

Soilfoodin perustajat halusivat ratkaista erilaisia maatalouteen liittyviä ongelmia, ja lopulta yhteistyön tuloksena syntyi ratkaisu. Suomen vuonna 2013 voimaan astuneen jätelain mukaan jätteen voi sijoittaa kaatopaikalle vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Laki oli tärkeä ohjaava säädös, joka sai eri toimialojen toimijat tarkastelemaan sivuvirtojaan resurssina jätteen sijaan.

Ongelma

Perinteinen maanviljely käyttää energiaintensiivisiä lannoitteita ja tekoaltaita, ja se aiheuttaa suuren osan EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Orgaanisten materiaalipanosten puute ja liiallinen epäorgaanisten aineiden käyttö heikentää maaperän ja vesistöjen laatua sekä kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Samaan aikaan muilla toimialoilla syntyy sivutuotteita, jotka sisältävät maatalouden tarvitsemia arvokkaita ravinteita orgaanisessa muodossa, mutta raaka-aineena käyttämisen sijaan aineet poltetaan, sijoitetaan kaatopaikalle tai käsitellään muuten jätteenä.

Ratkaisu

Soilfood hyödyntää metsä-, bioenergia-, elintarvike-, kaivos-, kemian- ja ympäristöteollisuuden sivutuotteita. Sivutuotteet kierrätetään maaperän parannusaineiksi, kierrätyslannoitteiksi ja maatalouskalkiksi, mikä vähentää sekä maatalouden että teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.

Maaperän parannusaineiden käyttö lisää hiiltä maaperään, mikä lisää hiilinielua ja parantaa maaperän hedelmällisyyttä, viljelykasvien tuottoa ja luonnon monimuotoisuutta maaperässä. Ratkaisu tuottaa lisäarvoa sekä teollisuudelle että viljelijöille.

Teollisuuden näkökulmasta aiemmin arvottomista sivutuotteista päästään eroon niiden joutumatta kaatopaikalle. Viljelijät saavat kustannustehokkaita, luotettavia ja kestäviä maatalouden raaka-aineita, joista monet sopivat luomuviljelyyn.

Soilfoodin toimintamallina on hyödyntää uudelleenkäytettävissä olevia sivuvirtoja lisäarvon tuottamiseksi ja luoda uusia alueellisia arvoketjuja. Soilfood tarjoaa viljelijöille kokonaisvaltaisia konsultointipalveluja regeneratiivisista viljelykäytännöistä. Lisäksi budjetista 11 prosenttia käytetään tutkimus- ja kehitystyöhön, joka voi parantaa ravinteiden kierrätystä ja näin ollen kiertotaloutta maataloudessa ja teollisuudessa entisestään.

Ympäristövaikutukset

Soilfood parantaa maaperän ja vesistöjen laatua sitomalla hiiltä ja ravinteita maaperään. Koska ratkaisu korvaa energiaintensiivisiä neitseellisiä raaka-aineita ja mineraalilannoitteita kierrätetyillä ravinteilla, se vähentää fossiilisen energian ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2019 ratkaisu säästi 29 610 tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa 2 875 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä. Ratkaisu edistää terveempää maaperää, joka on luotettavampi viljelyssä ja viljan tuotannossa myös ilmastonmuutoksen aikana.

Sosiaaliset vaikutukset

Ratkaisu tuo kestävät tuotantokäytännöt paremmin viljelijöiden saataville hyödyntämällä kierrätysmateriaalia maataloudessa kustannustehokkaammin ja tukemalla viljelijöitä regeneratiivisiin viljelykäytäntöihin siirtymisessä.

Mistä on kyse?