Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Teollisuusyritysten hukkalämpö hyötykäyttöön

Calefa toteuttaa teollisuudelle hukkalämmön uusiokäyttöratkaisuja aina ratkaisun suunnittelusta toteutukseen saakka. Aiemmin taivaalle tai lauhdutusveteen päätynyt hukkalämpö voidaan hyödyntää teollisuuden omassa toiminnassa uudelleen tai kaukolämpöverkossa, mikä tuo yrityksille taloudellisia säästöjä ja vähentää lämmöntuotannon tarvetta.

Julkaistu

Ongelma

Valtaosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta energiantuotannosta. Teollisuus käyttää lähes puolet kaikesta Suomessa käytetystä energiasta, ja suurin osa tästä energiasta menee hukkaan. Hukkalämmöstä hankkiudutaan usein eroon jäähdyttämällä ylijäänyt lämpö ilmaan tai veteen. Hukkalämmön hyödyntäminen on ollut pitkään vähäistä, koska sitä tuottavat laitokset ovat monimutkaisia ja yksittäistä ratkaisuntuottajaa ei ole ollut.

Ratkaisu: Teollisuusyritysten hukkalämpö hyötykäyttöön

Calefa toteuttaa teollisuudelle hukkalämmön uusiokäyttöratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Ratkaisun avulla hukkalämpö otetaan hyötykäyttöön johtamalla teollisuuden prosesseissa syntyvä ylimääräinen lämpö lauhdutusveden tai -ilman sijaan joko asiakasyrityksen omaan käyttöön tai kaukolämpöverkkoon.

Hukkalämmön uusiokäyttö vähentää sekä asiakkaan energiakustannuksia että kasvihuonekaasupäästöjä. Calefan ratkaisujen avulla kohteissa on tähän mennessä saatu aikaan lähes 200 000 megawattitunnin energiasäästö ja yli 40 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähenemä (luvut 1/2019).

Ansaintamalli ja hyödyt Calefalle

Calefa myy ratkaisuaan suorana investointina, jossa asiakas ostaa järjestelmän valmiiksi asennettuna, osamaksulla tai ESCO-mallilla, jossa maksut perustuvat saavutettuihin energiasäästöihin. Lisäksi Calefa myy järjestelmän huoltamista ja kunnossapitoa palveluna. Calefa on tällä hetkellä markkinoiden ainoa toimija, joka ottaa hukkalämmön talteenottoprosessin rakentamisesta kokonaisvastuun suunnittelusta toteutukseen saakka. Näin asiakkaat asioivat vain Calefan kanssa, mikä tehostaa myös Calefan sisäistä projektinhallintaa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Calefan energiankierrätysratkaisun avulla voidaan vähentää merkittävästi ostetun energian määrää. Tämä parantaa asiakkaan toiminnan kannattavuutta, kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä: hukkalämmön uusiokäyttö leikkaa asiakkaiden energiakuluja ja hiilidioksidipäästöjä, tehostaa tuotantoa sekä parantaa työskentelyolosuhteita. Lisäksi asiakkaat voivat hyötyä ympäristöystävällisyyden tuomasta kilpailuedusta, koska ympäristöystävällisyys on myös imagon kannalta merkittävä, voimakkaasti kasvava trendi.

Mistä on kyse?