Arvioitu lukuaika 1 min

Think Africa Democracy Action Team

Think Africa Democracy Action Team pyrkii lisäämään kohderyhmänsä tietoa ja ymmärrystä Suomen poliittisesta ja demokraattisesta toiminnasta ja sitä kautta avartamaan heterogeenisten afrikkalaistaustaisten ryhmien osallisuuden ja osallistumisen pullonkauloja.

Kuva: Minna Hemmilä/Sitra

Julkaistu

Ongelma

Suomessa on noin 54 500 afrikkalaistaustaista maahanmuuttajaa, joille Suomen poliittinen järjestelmä on vieras ja hankalasti lähestyttävä. Osallistumisen haasteiden kirjo koostuu sekä poliittisista että sosiaalisista taustatekijöistä, joiden seurauksia ovat muun muassa alhainen äänestysaktiivisuus ja aliedustus poliittisessa toiminnassa.

Ratkaisu

Think Africa Democracy Action Team pyrkii lisäämään kohderyhmänsä tietoa ja ymmärrystä Suomen poliittisesta ja demokraattisesta toiminnasta ja sitä kautta avartamaan heterogeenisten afrikkalaistaustaisten ryhmien osallisuuden ja osallistumisen pullonkauloja.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?