Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

Think Africa Democracy Action Team

Think Africa Democracy Action Team pyrkii lisäämään afrikkalaistaustaisten tietoa ja ymmärrystä Suomen poliittisesta ja demokraattisesta toiminnasta sekä paljastamaan osallisuuden ja osallistumisen pullonkauloja.

Julkaistu

Ongelma

Suomessa on noin 54 500 afrikkalaistaustaista maahanmuuttajaa, joille Suomen poliittinen järjestelmä on vieras ja hankalasti lähestyttävä. Osallistumisen haasteiden kirjo koostuu sekä poliittisista että sosiaalisista taustatekijöistä, joiden seurauksia ovat muun muassa alhainen äänestysaktiivisuus ja aliedustus poliittisessa toiminnassa.

Lue lisää kokeilusta ja sen opeista: https://www.thinkafrica.fi/wpos_portfolio/think-africa-democracy-action-team-tadat/

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Demokraattista osallistumista rajoittaviksi tekijöiksi on tunnistettu kielihaasteet sekä nykyisten poliittisen ideologioiden ja toimintatapojen etäisyys afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien näkökulmasta. Poliittinen osallistumisvaje aiheutuu sekä puuttuvasta tiedosta että ymmärryksestä osallistumisen tärkeydestä. Kokeilussa keskitytään afrikkalaistaustaisiin opiskelijoihin, joita Suomessa on 20 000. Suomalainen yhteiskunta menettää valtavasti potentiaalista hyötyä jättäessään opiskelijat huomiotta kotouttamisohjelmissa.

Kokeilussa pyritään edistämään toimintatapoja, jotka edesauttavat opiskelijoiden yhteiskunnallista inkluusiota, etsimään ratkaisuja kielirajoitteiden aiheuttamiin haasteisiin, sekä lisäämään afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien motivaatiota, tietoisuutta ja kiinnostusta osallistua päätöksentekoprosesseihin.

Kokeilussa tuotetaan sarja afrikkalaistaustaisten opiskelijoiden kohtaamia ongelmia esille nostavia podcasteja ja videoita. Osallistumisen lisäämiseksi ja integraation edistämiseksi kehitetään #knowyourrights-tietopaketti. Ennen vuoden 2021 kuntavaaleja toteutettiin äänestyskäyttäytymistä selvittävä kyselytutkimus, jonka pohjalta voidaan tarkastella afrikkalaistaustaisten äänestäjien käytösmalleja ja niiden yhteyttä äänestysaktiivisuuteen.

Tavoitteena on lisätä Suomen poliittisesta toiminnasta ja yhteiskunnallisista mahdollisuuksista sivuun jätettyjen afrikkalaisten yhteiskunnallista osallistumista. Kokeilun oppeja hyödynnetään sekä kohderyhmän tietoisuuden ja valmiuksien kehittämiseen, että muuttamaan suomalaisen yhteiskunnan näkemyksiä afrikkalaistausista maahanmuuttajista. Tiimi pyrkii edistämään sekä maahanmuuttajien että suomalaisen yhteiskunnan etuja.

Mistä on kyse?