Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Toimistokalusteiden lahjoitusten, jälleenmyynnin ja kierrätyksen hallinta

Toimistokalusteiden poistaminen käytöstä katkaisee arvokkaiden resurssien elinkaaren ennenaikaisesti. Green Standards vähentää tarpeetonta jätettä jakamalla ylijäämäkalusteet niitä tarvitseville voittoa tavoittelemattomille järjestöille.

Julkaistu

Green Standards auttaa yrityksiä myymään, kierrättämään tai lahjoittamaan kalusteensa niitä tarvitseville paikallisille organisaatioille ja luomaan näin positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Samalla Green Standards osoittaa kumppaneilleen, miten kiertotaloudella voidaan luoda arvoa.

Green Standards alkoi palveluna, jota koordinoitiin voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja ylimääräisiä toimistokalusteita omistavien yritysten välillä. Yritys oppi nopeasti, että skaalautuminen edellytti laajentumista hyväntekeväisyyden lisäksi kierrätys- ja jälleenmyyntikanaviin. Green Standards on kehittynyt ratkaisuksi, joka sisältää yritysten projektinhallinnan, monikanavaisen omaisuuden edelleenjakelun, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sitouttamisen sekä kerronnallisuuden ja alansa johtavan ympäristöraportoinnin.

Ongelma

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n arvion mukaan kaatopaikoille päätyy pelkästään Yhdysvalloissa vuosittain 8,5 miljoonaa tonnia kalusteita ja laitteita. Yritykset maksavat vuosittain jopa 634 miljoonaa euroa kaatopaikkamaksuja toimistojen käytöstä poistettavien huonekalujen vuoksi. Samaan aikaan monilla voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä ympäri Pohjois-Amerikkaa ei ole laadukkaita toimistokalusteita ja -laitteita.

Ratkaisu

Green Standards hoitaa toimistokalusteiden pois viennin ja uudelleenjakamisprosessin tavoitteenaan jälleenmyydä, lahjoittaa tai kierrättää ne niin, että ne eivät joudu kaatopaikalle. Varmistaakseen, että asiakkaat saavat parhaat mahdolliset uudelleenjakamisvaihtoehdot ja kustannustehokkuuden, Green Standards on rakentanut ensisijaisten jälleenmyyjien, strategisten kierrättäjien ja yli 17 000 voittoa tavoittelemattoman kumppanin verkoston Pohjois-Amerikkaan. Asiakkaille toimitetaan läpinäkyvä yhteiskunta- ja ympäristövaikutusraportti prosessin lopuksi.

Green Standards rakentaa verkostoa osallistuvista organisaatioista, jotka eivät muuten osallistuisi kiertotalouteen tai hyötyisi siitä. Green Standards pyrkii muuttamaan yritysten ajattelutapaa niin, että toimistojen hankkiutuessa eroon huonekaluista priorisoitaisiin kiertotalouden mukaista toimintaa sen sijaan, että maksettaisiin kalusteiden toimittamisesta kaatopaikalle. Kumppanuudet kalusteiden ja jätteen keräyksen arvoketjuissa ovat tärkeä osa tätä prosessia. Kumppaneita ovat muun muassa kierrätyslaitokset, sadat hyväntekeväisyysjärjestöt ja kalustevalmistajat, joilla on painetta osoittaa tuotteidensa vaikutukset niiden elinkaaren lopussa.

Ympäristövaikutukset

Green Standards on pelastanut yli 70 000 tonnia toimistokalusteita ja -laitteita kaatopaikoilta 98,6 prosentin kierrätysasteella ja välttänyt yli 171 033 tonnin hiilidioksidia vastaaavat päästöt. Green Standards tekee yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen, kierrättäjien ja kalusteiden jälleenmyyjien kanssa varmistaakseen, että lähes kaikki yritysten käytetyt toimistokalusteet saavat uuden elämän.

Sosiaaliset vaikutukset

Green Standardsin mallin ytimessä on kalusteiden elinkaaren pidentäminen etsimällä niille uusi koti sosiaalialan organisaatioista, jotka olisivat muuten joutuneet käyttämään rahojaan uusien kalusteiden ostamiseen. Tarjoamalla näille 5 000 organisaatiolle vapauden kohdistaa varansa oikeudenmukaisiin palkkoihin tai yhteisöjen tarpeiden täyttämiseen Green Standards auttaa resilienttien yhteisöjen rakentamisessa.

Mistä on kyse?