Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Trendeistä liiketoimintaa

Trendistä liiketoimintaa -työpohjan avulla voi tunnistaa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia johonkin trendiin voi liittyä ja ideoida sitä kautta uutta liiketoimintaa.

Kirjoittaja

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Jokainen trendi avaa erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita, jotka voi myös kääntää liiketoimintaideoiksi. Trendistä liiketoimintaa -työpohja ohjaa ensin ymmärtämään trendin vaikutuksia, sen jälkeen tunnistamaan haasteita ja mahdollisuuksia ja lopulta kehittämään tämän tiedon pohjalta ideoita liiketoimintaan.

Tavoitteena on, että idea kiteytetään napakkaan muotoon, jolloin se on helppo myös esitellä muille.  

Valmistelu

Valitkaa yksi tai useampi trendi, jota haluatte hyödyntää ideointinne pohjana. Voitte hyödyntää Sitran fyysisiä trendikortteja, digikortteja tai jotakin muuta trenditietokantaa.  

Tulosta työpohja tai valmistele digitaalinen työpohja. Valmistaudu myös tarjoamaan osallistujille menetelmiä ideointivaiheen tueksi.  

Työskentely

  1. Tutustukaa valittuun trendiin.  
  2. Työpohjan vaiheessa yksi analysoikaa trendiä työpohjan kysymysten kautta. Merkitkää havaintonne ylös työpohjan tekstikenttiin joko kirjoittaen tai liimalapuilla.  
  3. Siirtykää kakkosvaiheeseen, jossa ideoidaan ensimmäisen vaiheen pohjalta liiketoimintaa. Voitte käyttää erilaisia ideointityömenetelmiä kuten aivoriihtä, miellekarttaa tai muuta vastaavaa. Ideointiin kannattaa käyttää riittävästi aikaa, hyödyntää erilaisia menetelmiä ja pyrkiä alussa laadun sijaan määrään. Dokumentoikaa ideanne valitsemallanne tavalla. Kun ideoita on syntynyt tarpeeksi, valitkaa niistä lupaavin ja edetkää työpohjan kolmanteen vaiheeseen.  
  4. Työpohjan kolmannessa vaiheessa on aika kiteyttää ja konkretisoida valittu idea.  
  5. Viimeisessä vaiheessa idea tiivistetään helposti viestittävään muotoon, jotta se on helppo esitellä myös muille ja altistaa keskustelulle.  

Materiaalit 

Mistä on kyse?