Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuuskolmio

Haluatko kehittää tulevaisuusajatteluasi, tai tunnistaa tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä? Tulevaisuuskolmio auttaa hahmottamaan muutosten kokonaiskuvaa sekä tunnistamaan toivottavia tulevaisuuksia ja muutoksen esteitä.

Kirjoittajat

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Futuristi Sohail Inayatullahin kehittämä tulevaisuuskolmio sopii erityisen hyvin valitun teeman tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa.

Kolmio toimii analyysikehikkona, jonka avulla tunnistetaan kolmenlaisia, analyysin kohteeksi valitun aiheen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Nykyhetken työntö ja menneisyyden paino perustuvat olemassa olevaan tietoon, kun taas tulevaisuuden imu on näkemyksellistä ja pitää sisällään erilaisia tulevaisuuskuvia ja visioita.

  • MENNEISYYDEN PAINO: millaisia rajoituksia ja esteitä menneisyys asettaa meille? Mikä estää meitä pääsemästä eteenpäin? Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset sitoumukset sitkeät uskomukset ja kestämättömät maailmankuvat, arvot tai ajattelumallit.
  • NYKYHETKEN TYÖNTÖ: mihin suuntaan maailma kehittyy tällä hetkellä ja miten suuntaan voi vaikuttaa? Mitä muutosprosesseja on käynnissä? Mikä meitä puskee tällä hetkellä muuttumaan tai muuttamaan asioita? Näitä ovat esimerkiksi trendit ja muut muutokset yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.
  • TULEVAISUUDEN IMU: Minkälaisia tulevaisuuskuvia meillä on? Mikä on parasta, mitä voisi tapahtua? Tässä voi tarkastella erilaisia unelmia, suunnitelmia, visioita jne.

Tee näin

Tulevaisuuskolmiota voi hyödyntää kasvokkain tai virtuaalisesti. Valitkaa teema, jonka tulevaisuudesta haluatte keskustella. Kirjoittakaa teema kolmion keskelle ja käykää läpi kolmion kolme näkökulmaa yllä kuvattujen kysymysten kautta. Keskustelkaa ja kirjoittakaa ajatukset liimalapuille, jotka liimaatte kolmion kärkien ympärille. Nykyhetken työnnön tunnistamisessa voitte halutessanne hyödyntää Sitran trendikortteja.

Tämän analyysin tuloksia voitte halutessanne hyödyntää monin eri tavoin: voitte esimerkiksi tunnistaa nykyhetken työnnössä tai menneisyyden painolastissa asioita, joihin haluatte ryhtyä vaikuttamaan, tai voitte lähteä työstämään tulevaisuuden imusta jaettua visiota. Mahdollisuuksia on monia.

Jos haluatte työstää keskustelun pohjalta vision, voitte hyödyntää esimerkiksi tätä toivottavan tulevaisuuden kuvittelu -harjoitusta.

Materiaali 

Lisälukemista 

Tulevaisuuskolmiota kuvataan Sitran Megatrendit 2023 -julkaisun sivulla 13. 

Sohail Inayatullah: Six Pillars: futures thinking for transforming 

Mistä on kyse?