Verktyg
Beräknad läsningstid 3 min

Framtidstriangeln

Vill du utveckla ditt framtidstänkande eller identifiera faktorer som påverkar framtiden? Framtidstriangeln hjälper dig att skapa dig en helhetsbild över förändringarna och att identifiera önskvärda framtider och hinder för förändringar. 

Författarna

Terhi Ylikoski

Expert, Förutse

Sanna Rekola

Expert, Förutse

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Framtidstriangeln, som utvecklats av framtidsforskaren Sohail Inayatullah, lämpar sig särskilt väl för identifiering av faktorer som påverkar framtiden för ett utvalt tema. 

Triangeln fungerar som en analysram som kan användas för att identifiera tre slags faktorer som påverkar framtiden för ett tema som utsetts till analysobjekt. Nuets dragkraft och tyngden av det förflutna utgår från befintliga kunskaper, medan suget från framtiden är visionärt och innehåller olika framtidsbilder och visioner. 

  • TYNGDEN AV DET FÖRFLUTNA: vilka begränsningar och hinder medför det förflutna för oss? Vad är det som hindrar oss att komma framåt? Till exempel olika förbindelser, ingrodda trosuppfattningar och ohållbara världsbilder, värderingar eller tankemodeller. 
  • NUETS DRAGKRAFT: i vilken riktning utvecklas världen just nu, och hur är det möjligt att påverka riktningen? Vilka förändringsprocesser är på gång? Vad är det som just nu pressar oss att förändras eller att förändra saker? Till exempel trender och andra förändringar i samhället och människornas liv. 
  • SUGET FRÅN FRAMTIDEN: Vilka framtidsbilder har vi? Vad är det bästa som skulle kunna hända? På den här punkten är det möjligt att skärskåda olika slags drömmar, planer, visioner osv. 

Gör så här 

Framtidstriangeln kan användas ansikte mot ansikte eller virtuellt. Välj ett tema vars framtid ni vill samtala om. Skriv temat mitt i triangeln och gå igenom triangelns tre perspektiv med hjälp av de frågor som beskrivs ovan. Samtala och anteckna era tankar på häftlappar som ni fäster kring triangelns spetsar. För att identifiera pressen från nuet kan ni använda Sitras trendkort, om ni vill. 

Ni kan använda resultaten av denna analys på många olika sätt: ni kan till exempel identifiera omständigheter som ni vill påverka i pressen från nuet eller tyngden av det förflutna, eller så kan ni börja bearbeta en vision om suget från framtiden som ni delar. Det finns många möjligheter. 

Om ni vill utarbeta en vision utifrån ert samtal, kan ni använda till exempel denna övning i att föreställa en önskvärd framtid

Material 

Ytterligare läsning  

Vad handlar det om?