Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Sense breaking

Miten havainnoida heikkoja signaaleja? Ensimmäinen askel on ajattelun avartaminen. Sense-breaking auttaa tunnistamaan katveeseen jääviä teemoja, jotka saattavat tulevaisuuden kannalta olla merkityksellisiä.

Julkaistu

Heikkojen signaalien havaitseminen ja tulkinta sekä edellyttävät että tukevat oman ajattelun avartamista. Ennen kuin ryhtyy etsimään heikkoja signaaleja, on tarpeen tunnistaa ja haastaa omia ajattelun kapeikkoja. Tulevaisuudentutkija Joseph Voros on listannut kokoelman periaatteita signaalien etsintään, kuten eri mieltä olevilta kysyminen, esimerkkien hakeminen oman alueen ulkopuolelta ja keskittyminen siihen, mikä ei sovi kuvaan (Voros 2021). Olemme näitä periaatteita soveltaen muodostaneet kysymyspatteriston katveeseen jäävien teemojen tunnistamiseen yksin tai ryhmässä.

Tee näin

Työskennelkää ensin itsenäisesti. Aloittakaa kirjoittamalla kymmenen minuutin aikana mahdollisimman monta vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Tabut: Mikä on kiellettyä? Mistä ei osata luopua? Mikä on vaikeaa ja miksi?
  • Tuttujen asioiden uudet piirteet: Mitkä ovat keskeisiä teemoja aiheeseen liittyen ja mistä niihin liittyen ei keskustella? Aihe voi olla esimerkiksi oma alanne tai kiinnostuksen kohteenne.
  • Samaan aikaan muualla: Mikä on normaalia tai nousemassa jossain muualla, mikä ei missään nimessä voisi tapahtua Suomessa, omalla asuinalueella tai omalla alalla?
  • Outolinnut: Mitä uutta tai yllättävää on noussut esiin, josta ei oikein tiedetä mikä se on? Mikä ei sovi kuvaan?
  • Jotain hyvää: Mikä antaa toivoa?

Jakakaa ideoinnin jälkeen, millaisia asioita nousi esille ja keskustelkaa niistä. Voitte pohtia, löytyykö niistä jotain yhteisiä teemoja, joihin kannattaisi syventyä? Entä mistä näihin teemoihin liittyen kannattaisi etsiä signaaleja?

Materiaali:

Työskentelypohja sense-breakingiin