Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Uudelleenkäyttöön jalostetut aurinkopaneelit

Lähes miljardi ihmistä elää ilman riittävää sähköä. Samaan aikaan aurinkopaneelijätteelle ei ole tehokasta kierrätysjärjestelmää. Kunnostetut ja muunnetut aurinkomoduulit tarjoavat edullista verkosta riippumatonta sähköä syrjäisille alueille kasvavaa aurinkopaneelijätteen määrää hyödyntäen.

Julkaistu

SunCrafterin uusiokäyttöön jalostetut aurinkopaneelit ovat ketterä ratkaisu maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa puhdasta ja edullista energiaa tarpeen mukaan siellä, missä sitä tarvitaan. Samalla ne vähentävät raaka-aineita ja hiilipäästöjä, joita uusien aurinkokennojen tuotanto aiheuttaa. Ratkaisu toimii kaikkialla, missä verkkovirta ei ole helposti saatavilla: energiaköyhistä alueista kaupunkiympäristöihin, joissa ei ole riittävää sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuria.

SunCrafterin taustalla oleva idea syntyi, kun yhtiön perustajat saivat sopimuksen teollisten aurinkovoimapuistojen laadunvalvonnasta. Tajuttuaan, että vuosittain miljoonia toimivia aurinkopaneeleja päätyy jätteeksi, he kehittivät EasyPanel-teknologian ratkaisuksi moduulien uudelleenkäyttöön. Ratkaisu vaati merkittäviä alkupanostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. SunCrafter siirtyi sitten muokkaamaan ydintuotettaan, erillisaurinkovoimajärjestelmiä, erilaisiin ympäristöihin, joilla on vaihtelevia tarpeita.

Ongelma

Aurinkopaneelijätettä kertyy yhä enemmän. Tällä hetkellä tarjolla ei ole taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa ratkaisua niiden uudelleenkäyttöön. Useimmat käytöstä poistetut mallit eivät ole taloudellisesti kilpailukykyisiä sähköverkossa käytettäväksi. Samaan aikaan monilla ihmisillä eri puolilla maailmaa ei ole riittävästi sähköä. Energian saatavuus on vähätuloisille kotitalouksille ratkaisevan tärkeää toimeentulon saamista ja kehittymistä varten.

Ratkaisu

SunCrafterin valikoimaan sisältyy uusiokäyttöön jalostettuja aurinkopaneeleja ja muita niihin liittyviä komponentteja. Yritys jalostaa käytöstä poistetut aurinkopaneelit omalla muunnosprosessillaan kestäviksi käyttövalmiiksi aurinkovoimaloiksi, jotka tuovat tärkeän matalajännite-energian saataville. SunCrafterin sähköisen liikenteen latausasemat ovat kehittyneempiä, mutta ne toimivat samojen uudelleenkäytettyjen elementtien varassa.

SunCrafter pidentää aurinkopaneelien käyttöikää ja edistää uusiutuvan energian saatavuutta. Yritys on tehnyt yhteistyötä EU:n kanssa aurinkopaneelien uudelleenkäytön tutkimustyötä ja standardointia varten, ja se edistää kiertotalouden mukaista uusiutuvaa energiaa. Yritys kehittää myös tuotettaan sähköisen liikenteen tarpeisiin.

Ympäristövaikutukset

Koska ratkaisu korvaa dieselgeneraattoreita, SunCrafterin tuotteet säästävät noin 0,3 kg hiilidioksidia tuotetun energian kilowattituntia kohti. Jos kaikki nykyään sähköverkon ulkopuolella olevat paikat varustettaisiin aurinkopaneeleilla, tämä säästäisi 22 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Tämä voitaisiin saavuttaa kolmella miljoonalla tonnilla uusiokäyttöön otettuja aurinkopaneeleja, jotka säästyisivät polttamiselta tai kaatopaikalle sijoittamiselta, mikä on myös suuri vaara ympäristölle vuotavien myrkkyjen vuoksi.

Sosiaaliset vaikutukset

Aurinkovoiman alkuvaiheen kustannusten alentaminen kunnostettuja moduuleja uudelleenkäyttämällä lisää energian saatavuutta syrjäisissä tai vähätuloisissa kotitalouksissa. Kun sitä käytetään energian tuomiseen energiaköyhille alueille, yhteiskunnallisen hyödyn potentiaali on erityisen suuri. Sähkön saanti tuo kerrannaisvaikutuksia muiden kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten terveyden, koulutuksen ja talouskehityksen, parantamiseen.

Mistä on kyse?