archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uudet proteiinilähteet kiertotalouden airueina

Hyönteistaloudessa on valtava globaali potentiaali. Kasvavalle väestölle on tarjottava kiertotalouden mukaisesti tuotettua proteiinia. Entocuben hyönteisten kasvatusjärjestelmä on helppo tuottajalle: yritys tarjoaa laitteiston ja sen huollon, rehun ja myyntikanavan elintarvikehyönteisille.

Julkaistu

Ongelma

Maailman väestömäärä ja ruoantarve kasvavat edelleen, mutta maapallon resurssit ovat rajalliset. Monet perinteiset lihantuotantotavat aiheuttavat paljon kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttavat paljon vettä. On tarve kehittää sellaisia proteiinilähteitä, jotka mahdollistavat paikallisen kiertotalouden.

Ratkaisu: hyönteiset proteiininlähteenä

Entocube kehittää ja myy teknologiaratkaisuja sekä pienen että teollisen mittakaavan hyönteistuotantoon. Entocuben kasvatusjärjestelmä voidaan asentaa esimerkiksi lypsytiloille, jotka ovat lopettaneet tai supistaneet tuotantoaan. Lisäksi yritys myy valmiita hyönteistuotteita, kuten uunipaahdettuja sirkkoja.

Ansaintamalli ja hyödyt Entocubelle

Entocuben liiketoiminta perustuu hyönteistuotantoon liittyvien laitteisto- ja automaatioratkaisujen ja hyönteistuotteiden myyntiin sekä huoltopalveluiden tarjoamiseen tuotantoyksiköille. Entocube ostaa viljelyverkostoltaan hyönteiset, jotka se jatkojalostaa ja myy elintarvikekäyttöön. Entocube pystyy skaalaamaan tuotantomääriä hyödyntämällä olemassa olevia vajaakäyttöisiä resursseja, kuten maatiloja ja teollisuusrakennuksia.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Entocube mahdollistaa uuden liiketoiminnan kannattamattomaksi käyneillä maatiloilla ja toisaalta jo tehtyjen tilainvestointien hyödyntämisen osana hyönteistuotantoa. Lisähyötynä tilojen tuottajien osaaminen ja kokemus proteiinintuotannosta saadaan hyötykäyttöön sirkkafarmin tuotannossa. Hyönteiset tarjoavat vaihtoehtoisen proteiininlähteen kuluttajille.

Mistä on kyse?