Julkaistu 18.05.2017

Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista sivuvirroista

Gasum tarjoaa uusiutuvaa kotimaista biokaasua vaihtoehtona tuontiriippuvaiselle uusiutumattomalle maakaasulle. Yrityksen laaja jakeluverkosto Suomessa auttaa kasvattamaan biokaasumarkkinaa. Yritys tuottaa kumppaneiden jätteistä biokaasua ja palauttaa sen hyödynnettäväksi energiana kumppanin tuotevalmistuksessa. Myös ravinteet palautetaan takaisin peltoon. Näin luodaan kiertotalouden suljettuja kiertoja!

Ongelma

Viljelyyn käytettävien ravinteiden sekä fossiilisten energianlähteiden määrä maapallolla on rajallinen. Liikenteen päästöjä tulee ilmastonmuutoksen vuoksi rajoittaa tulevina vuosina merkittävästi. Samaan aikaan teollisuudessa, maataloudessa ja kotitalouksissa syntyy eloperäistä jätettä. Kun biojätteen vieminen kaatopaikalle kielletään useassa maassa, sille pitää keksiä vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja.

Ratkaisu: Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista sivuvirroista

Gasum vastaanottaa yhdyskuntien biojäteitä ja lietteitä, eri teollisuuden alojen ja kauppojen eloperäisiä sivuvirtoja sekä maatalouden sivuvirtoja. Mädätysprosessin myötä materiaaleista syntyy biokaasua ja ravinnejäännöstä. Biokaasu jalostetaan edelleen kuljetettavaan ja käyttökohteen vaatimaan muotoon, kun taas ravinteet menevät joko sellaisenaan tai jalostettuna peltolevitykseen, viherrakentamiseen tai teollisuuden tarpeisiin korvaamaan epäorgaanisia ravinteita. Biokaasu päätyy käyttöön autojen polttoaineena, kotitalouksissa, lämmön tuotannossa tai teollisuuden energiantuotannossa.

Ansaintamalli ja hyödyt Gasumille

Gasum myy asiakkailleen energia- ja ravinnetuotteita sekä jätteenkäsittelypalvelua. Monen eri markkinan yhdistäminen ja solmupisteiden löytäminen on tärkeä tapa löytää ja yhdistää kumppanuuksia sekä rakentaa uutta liiketoimintaa. Biokaasun myynti on kasvanut nopeasti, ravinteille on löydetty uusia käyttökohteita sekä biokaasulaitosten raaka-ainepohjaa on laajennettu. Gasumin olemassa oleva kaasuekosysteemi maakaasun ja LNG:n jakelulle on suureksi hyödyksi biokaasumarkkinoiden kasvattamisessa. Yritysyhteistyö esimerkiksi Keskon kanssa on mahdollistanut suljetun kierron, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.

Hyödyt asiakkaalle

Biokaasulla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen ja energiantuotannon päästöjä samalla kun biojätteelle syntyy uusi elämä, mikä edistää kiertotaloustavoitteiden saavuttamista. Yritysasiakkaat sekä kuluttajat voivat vähentää hiilijalanjälkeään ja lisätä kestävyyttä toiminnassaan, olivat he sitten Gasumin raaka-ainetoimittajia tai tuotteiden ostajia. Biokaasu on myös bensiiniä huomattavasti halvempi polttoaine, mikä näkyy kuluttaja-asiakkaan kukkarossa. Kestävien kiertotaloutta toteuttavien ratkaisuiden kuluttajakysyntä kasvaa kokoajan.

Faktat

Gasum pähkinänkuoressa

Päätoimiala: maa- ja biokaasun sekä nesteytetyn maakaasun hankinta, kuljetus, jakelu ja myynti

Perustamisvuosi: 1994

Liikevaihto: yli 50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Gasum lanseerasi biokaasutuotteet markkinoille vuonna 2015 ja on laajentanut merkittävästi kiertotaloustoimintaansa vuosina 2016 ja 2017

Henkilöstön koko: yli 250

Kotipaikka: Espoo

Verkkosivu: https://www.gasum.com/

Mistä on kyse?