Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Uusiutuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa käyttö­kohteiden vieressä

Convionin polttokennojärjestelmät mahdollistavat uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon lähellä energian käyttökohteita. Biokaasuja hyödyntävät asiakkaat voivat tuottaa samalla polttoainemäärällä jopa kaksinkertaisen määrän sähköä tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna.

Julkaistu

Ongelma

Sähkön- ja lämmöntuotanto perustuu globaalissa mittakaavassa pääosin yhä fossiilisiin polttoaineisiin ja keskitettyihin voimalaitoksiin. Olemassa olevissa hajautetuissa, kaasumaisia polttoaineita hyödyntävissä energiantuotantoratkaisuissa hyötysuhteet ja investointien kannattavuus ovat usein heikkoja. Lisäksi kaasumaisten polttoaineiden poltto aiheuttaa haitallisia paikallispäästöjä, kuten typpi- ja rikkidioksidia sekä pienhiukkaspäästöjä.

Ratkaisu: Uusiutuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa käyttökohteiden vieressä

Convion valmistaa polttokennojärjestelmiä, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä kaasumaisista polttoaineista, kuten maakaasusta, biokaasusta ja vedystä. Tuote mahdollistaa taloudellisesti kannattavan energian tuotannon lähellä energiaa tarvitsevia kohteita, kuten kotitalouksia ja yrityksiä.

Polttokennojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti perinteisiä energialaitoksia matalammat maakaasua käytettäessä. Hiilidioksidipäästöt jäävät puolestaan lähes olemattomiksi, kun polttokennoissa käytetään biokaasua. Polttokennot eivät myöskään tuota typpi-, rikki- tai pienhiukkaspäästöjä, jolloin laitokset voidaan sijoittaa lähelle asutusta. Convionin ratkaisu mahdollistaa myös pienten, esimerkiksi maatiloilla sijaitsevien, biokaasulaitosten hyödyntämisen.

Ansaintamalli ja hyödyt Convionille

Convion kehittää, valmistaa ja toimittaa polttokennojärjestelmiä. Ansaintamalli perustuu ensisijaisesti tuotemyyntiin, mutta Convionin järjestelmiä voidaan valmistaa myös lisenssimallilla tai yhteistyössä toisen toimijan kanssa. Erilaisten ansaintamallien kokeileminen auttaa alkuvaiheen yritystä löytämään parhaan mallin toimia.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Biokaasuja hyödyntävät asiakkaat voivat saada samalla polttoainemäärällä kaksinkertaisen määrän sähköä tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna. Asiakkaiden energiakulut ja päästöt pienentyvät ratkaisun avulla. Biokaasua tuottavat yritykset voivat hyödyntää kaasun suoraan tuotantolaitoksella sijaitsevassa polttokennojärjestelmässä ilman jalostus- tai kuljetustarvetta. Ratkaisu ei tuota paikallispäästöjä ja mahdollistaa siten sähkön ja lämmön tuotannon myös asuinalueilla.

Mistä on kyse?