archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Valaistus palveluna

Valaistus kuluttaa huomattavan määrän kiinteistöjen sähköstä, jonka tuotanto aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Lääkkeeksi Lem-Kem tarjoaa valaistusta palveluna, jossa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä suuria investointeja, vaan maksaa palvelun sen tuottamilla kustannussäästöillä. Lem-Kem on hyvä esimerkki siitä, miten alan perinteinen toimija on lyhyessä ajassa luonut uutta palveluliiketoimintaa.

Julkaistu

Ongelma

Valaistus kuluttaa huomattavan määrän kiinteistöjen sähköstä, ja sähköntuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Myös valaisimien valmistamisesta syntyy päästöjä ja vaarallista jätettä. Yrityksissä on harvoin omaa osaamista valaisimien huoltamiseen, lamppujen vaihtamiseen tai tehokkaimpien valaistusratkaisujen valitsemiseen.

Ratkaisu: Valaistus palveluna

Lem-Kem järkeistää kiinteistöjen sähkönkulutusta tarjoamalla valaistusta palveluna. Palveluun kuuluu asiakkaan kaikkien lamppujen kulutuksen ja kunnon tarkastaminen sekä uusien valonlähteiden valitseminen riippuen asiakkaan tarpeesta. Asiakas voi maksaa palvelun sen tuottamilla kustannussäästöillä ilman suurta investointitarvetta. Sähköä ja lamppuja kuluu huomattavasti vähemmän, kun Lem-Kem valitsee asiakkaalle mahdollisimman pitkäikäiset ja energiapihit ratkaisut. Sopimuskauden päätteeksi asiakas voi lunastaa valaistusratkaisut itselleen yhden prosentin osuudella investoinnin kokonaishinnasta. Lem-Kemin ratkaisuun voi liittää myös aurinkopaneelit.

Ansaintamalli ja hyödyt Lem-Kemille

Valaistuspalvelun sujuvan käyttöönoton mahdollistaa osaltaan pankki, joka rahoittaa investoinnin asiakkaan puolesta. Energiansäästöstä syntyvä rahallinen säästö maksaa investoinnin takaisin asiakkaan puolesta. Lem-Kem voi tarjota asiakkailleen sekä ratkaisun asennuksen, rahoituksen että takuun. Valaistuspalvelut muodostavat jo noin 40 prosenttia Lem-Kemin liikevaihdosta.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Palvelun käyttäjät voivat maksaa investoinnin säästämästään energiasta, eikä isoa kertasummaa tarvitse laittaa valaistuksen uusimiseen. Samalla valaistuksen laatu paranee ja turha sähkönkäyttö karsiutuu pois älykkään ohjauksen ansiosta. Kiinteistön sähkölasku ja hiilijalanjälki pienenevät.

Mistä on kyse?