Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Väliaikaiseen asumiseen tarvittavien tavaroiden palvelu

Viako tarjoaa esimerkiksi keittiövälineitä sisältäviä tavarapaketteja väliaikaiseen asumiseen. Tavarat voi myydä käytön jälkeen takaisin Viakolle, joka myy ne uudestaan seuraavalle käyttäjälle. Ratkaisu helpottaa esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden elämää.

Julkaistu

Ongelma

Tavaroita käytetään vain murto-osa niiden mahdollisesta käyttöiästä. Toimivaa kierrätys- tai uudelleenkäyttöjärjestelmää ole vielä kehitetty kaikille tavaroille. Erityisesti väliaikaisten elämänvaiheiden, kuten opiskelijavaihdon, seurauksena käyttökelpoisia astioita ja muita tavaroita päätyy helposti jätteeksi.

Ratkaisu: Väliaikaiseen asumiseen tarvittavien tavaroiden palvelu

Viako tarjoaa asiakkailleen väliaikaiseen asumiseen tarvittavia keittiön astioita ja pientavaroita valmiina paketteina. Paketit voivat sisältää esimerkiksi astioita, keittiövälineitä, tekstiilejä ja vuodevaatteita. Asiakkaat voivat myydä paketin takaisin Viakolle matalammalla summalla käytön jälkeen. Asiakkaana voivat olla esimerkiksi vaihto-oppilaat tai rakennusliikkeet, jotka ostavat paketteja määräaikaisten työntekijöiden asuntoihin.

Ansaintamalli ja hyödyt Viakolle

Viako myy tuotepaketin asiakkaalle tämän tarvitsemaksi ajaksi. Kun asiakas haluaa luopua tuotepaketista, Viako ostaa sen takaisin ennaltamäärätyllä summalla. Tuotepaketin sisältämä tavara saadaan näin uudelleen myyntiin. Asiakas voi myös pitää koko paketin itsellään, jolloin Viakolle jää tuotepaketin myyntihintaan sisältyvä pantti.

Tulevaisuudessa Viakon tavoitteena on käynnistää yhteistyö opiskelija-asuntoja tarjoavien opiskelijasäätiöiden kanssa, jolloin opiskelijat pystyvät valitsemaan tarvitsemansa tavarapaketin ja maksamaan kustannukset osana vuokraa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Viakon tarjoamat astiat ja tavarat ovat käytettyjä, jolloin asiakkaat pidentävät käytöllään tavaroiden elinkaarta. Asiakkaat saavat astiat ja muut tavarat käyttöönsä juuri tarvitsemakseen ajaksi, huomattavasti uusia tuotteita edullisemmin ja kätevästi samassa paketissa.

Mistä on kyse?