archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Verhoilijat ovat kiertotalouden ytimessä

Tuotteen käyttöiän pidentäminen on aivan kiertotalouden ydintä. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan ammattilaisia, jotka osaavat huoltaa ja korjata tuotteita. Huonekalut ovat parhaimmillaan arvoesineitä, jotka siirtyvät sukupolvelta seuraavalle. Nekin vaativat kuitenkin välillä pientä kunnostusta, jolloin ammattitaitoiset verhoilijat tulevat apuun.

Julkaistu

Ongelma

Suuri osa huonekaluista päätyy liian aikaisin elinkaarensa loppuun ja materiaalikierrätykseen tai polttoon. Uusien huonekalujen valmistus kuluttaa aina luonnonvaroja ja energiaa. Uusia huonekaluja pidetään usein vanhoja parempina, mutta niiden materiaalit ja liitokset voivat kuitenkin olla heikkolaatuisia ja tuotteet hajoavat herkästi. Usein huonekaluja voi olla jopa mahdotonta korjata niiden huonon laadun takia. Edes korkea hinta ei ole tae laadukkaasta huonekalusta.

Ratkaisu: verhoilijoiden ammattitaidolla uusi elämä huonekaluille 

Verhoilijat ovat usein pienyrittäjiä, jotka palvelullaan mahdollistavat vanhan huonekalun elinkaaren pidentämisen. Asiakas lähettää tarjouspyynnön verhoilijalle ja käy sopimassa erityistoiveista, kangasvalinnoista ja työn aikataulusta. Esimerkiksi perussohvan verhoiluun kuluu enintään viisi työpäivää, ja usein työ voidaan toteuttaa parissa kuukaudessa yhteydenotosta. Kuljetusliike hakee huonekalun asiakkaalta ja palauttaa sen valmiina takaisin. Esimerkiksi yksi uudelleenkäytettäväksi päätyvä sohva säästää uuden valmistamiseen verrattuna keskimäärin 48 hiilidioksidiekvivalenttikiloa, joka vastaa noin 240 kilometrin ajoa tyypillisellä autolla.

Ansaintamalli ja hyödyt verhoilijoille

Verhoilijat saavat tuloja verhoilun suunnittelupalvelusta ja huonekalujen verhoilusta. Uudelleenverhoilun kesto ja hinta määräytyvät tapauskohtaisesti. Verhoilijat ovat sisustusalan kiertotalousammattilaisia, joiden ammattitaidoille on kasvava kysyntä.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Verhoilijoiden asiakkaita ovat useimmiten kotitaloudet ja yritykset. Verhoilijan ammattitaito mahdollistaa asiakkaalle vanhan huonekalun käyttöiän pidentämisen, asiakkaan erityistoiveiden huomioimisen sekä yksilöllisen ja uniikin lopputuloksen saavuttamisen vaivattomasti. Huonekaluliikkeissä ei välttämättä ymmärretä yhtä syvällisesti asiakkaan erityistarpeista. Asiakas voi luottaa saavansa pitkäikäisen, laadukkaan ja persoonallisen ratkaisun.

Mistä on kyse?