Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Voimalaitosten tuhkasta metsälannoitteita ja maanrakennustuotteita

Suomen energiateollisuus tuottaa biomassaa, hiiltä ja turvetta polttamalla vuodessa noin 1,5 miljoonaa tonnia tuhkaa. Ecolan jalostaa tästä tuhkasta tasalaatuisia metsälannoitteita tai maanrakennusmateriaalia.

Julkaistu

Ongelma

Energiateollisuudessa muodostuu vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia tuhkaa, josta merkittävä osa jää hyödyntämättä. Laadultaan vaihtelevien tuhkien erilaisia ominaisuuksia ei vielä täysin tunnisteta, minkä vuoksi tuhkajakeita ei pystytä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Usein tuhkat jäävät kaatopaikalle, jolloin tuhkasta tulee jätettä arvokkaan raaka-aineen sijasta.

Ratkaisu: Voimalaitosten tuhkasta metsälannoitteita ja maanrakennustuotteita

Ecolan vastaanottaa tuhkaa voimalaitoksilta, analysoi tuhkan ominaisuudet ja ohjaa tuhkat niiden ominaisuuksien mukaan metsälannoitteiden tai maanrakennustuotteiden raaka-aineeksi. Näin tuhkan ominaisuudet hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja tuhkasta saadaan arvokasta raaka-ainetta sopiviin käyttötarkoituksiin. Lopputuotteinaan valmistetaan Ecolan Silva -metsälannoitteita ja infrarakentamiseen neitseellisiä kiviaineksia korvaavaa Ecolan Infra TR -uusiomateriaalia.

Ansaintamalli ja hyödyt Ecolanille

Tuhkan tuottajat maksavat tuhkien vastaanottamisesta Ecolanille vastaanottomaksun, minkä jälkeen Ecolan jatkojalostaa tuhkat metsälannoitteiksi tai maanrakennustuotteiksi ja myy ne eteenpäin. Ecolan huolehtii asiakkaiden puolesta tuhkien asianmukaisesta jatkojalostamisesta kaatopaikalle viemisen sijaan. Ecolan valmistaa tuhkasta tuotteita, jotka tuovat niiden hyödyntäjälle jalostamattomaan tuhkaan verrattuna lisäarvoa muun muassa paremman käytettävyyden ja tasalaatuisuuden kautta.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Tuhkan tuottajat voivat ohjata tuhkan hyötykäyttöön ja samalla välttää tuhkan kaatopaikalle viemisestä aiheutuvan jäteveron. Loppukäyttäjät saavat hyödynnettäväkseen kiertotalouden mukaisesti jalostettuja, tasalaatuisia tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki kuin muilla vastaavilla tuotteilla. Ecolanin tuotteet ovat myös esimerkiksi metsälannoitteiden raaka-aineena edullisia.

Mistä on kyse?